BeterBesluit

Thema(s):
Democratische vaardigheden

Slagvaardig werken vraagt om ‘draagvlak’ voor besluiten. Projecten verlopen sneller en beter als ze kunnen rekenen op brede steun, dat is het fundament van succes. BeterBesluit is een praktische methode om juist dat draagvlak te bereiken. De theorie en inzichten uit sociocratie en holacratie zijn verwerkt in de simpele BeterBesluit-methode én een educatief spel: de serious game van BeterBesluit.

Veel van de bestaande structuren en processen in organisaties zorgen helaas niet voor draagvlak. Traditioneel worden besluiten genomen in een hiërarchische structuur, op basis van macht of met een paar stemmen verschil. Zelden is iedereen gehoord. Laat staan dat er brede steun is. De gevolgen zijn funest: weinig betrokkenheid, veel energie gaat verloren in het overwinnen van weerstand, inefficiënte en stroperige projecten en processen. Dit is een problematiek die speelt bij zowel publieke als private organisaties.

Gedreven door die opgave hebben de adviseurs van deBreedte OrganisatieAdviesbureau de methodiek BeterBesluit ontwikkeld. BeterBesluit is een innovatieve methode om besluitvorming te verbeteren en maximaal draagvlak te garanderen. De methodiek bestaat uit vijf heldere stappen en vier procesregels. De inspiratie hiervoor zijn de theorie en concepten uit sociocratie en holacratie. Om kennis te maken met de methode is een ‘serious game’ ontwikkeld; een educatief spel om de methode te doorgronden én in de praktijk te brengen. De BeterBesluit-game is gebouwd rondom een alledaags onderwerp: een oude gasfabriek, vlak naast een woonwijk krijgt een nieuwe bestemming. Met herkenbare voorbeelden en vraagstukken die dagelijks op de werkvloer spelen, wordt de methode spelenderwijs toegepast. Door deze praktische invalshoek is BeterBesluit een krachtige, kant en klare, aanpak om besluiten met consent te nemen die op een optimaal draagvlak kunnen rekenen.

Natuurlijk is BeterBesluit ook aanwezig op het Sociocratic Challenge Festival op 25 januari 2016. De basisprincipes vanuit de sociocratie zijn in BeterBesluit verwerkt tot concrete werkvormen voor het lokale bestuur. Iedereen kan op het festival zelf ervaren hoe ‘consent’ in BeterBesluit tot uiting komt om praktische handvatten te bieden voor het een gemeenteambtenaar, een raadslid of in burgerparticipatieprojecten.

 

Waar staan jullie nu?

De gemeente Leeuwarden heeft de serious game van BeterBesluit tijdens de Dragons Den geselecteerd. In het eerste kwartaal 2016 zullen twee spelsessies worden gehouden. De insteek is daarbij om zowel raadsleden als ambtenaren en het dagelijks bestuur deel te laten nemen. Over de nadere invulling worden op dit moment nog gesprekken gevoerd.

Op het Democratic Challenge festival waren ook ook de gemeente Leiden en Almelo zeer enthousiast over BeterBesluit. Ondertussen hebben ambtenaren in Leiden kennisgemaakt met het nemen van besluiten met consent door het spelen van onze serious game: de Gasfabriek. Binnen de gemeente Almelo is zeer positief gereageerd op de pitch die we daar hebben verzorgd speciaal voor raadsleden.

Ben je nog op zoek naar een nieuwe gemeente en wat verwacht je daarvan?

Wij zijn altijd op zoek naar andere pioniers in het lokaal bestuur die ook op een vernieuwende manier besluiten willen nemen met optimaal draagvlak. Graag gaan we in gesprek over de kansen om slagvaardig te werken met gedragen besluiten. Kijk voor meer informatie op www.beterbesluit.nl of stuur een mail naar

Natuurlijk is BeterBesluit ook aanwezig op het Sociocratic Challege Festival op 25 januari. De basisprincipes vanuit de sociocratie zijn in BeterBesluit verwerkt tot concrete werkvormen voor het lokale bestuur. Iedereen kan op het festival zelf ervaren hoe ‘consent’ in BeterBesluit tot uiting komt om praktische handvatten te bieden voor het een gemeenteambtenaar, een raadslid of in burgerparticipatieprojecten om te komen tot gedragen besluiten.

Meer weten?

Enthousiast geworden en meer weten? Schrijf je in voor de nieuwsbrief of neem contact met ons op. Wij praten graag met je verder over de projecten en vraagstukken die voor jou van belang zijn.

Contact

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *