Journalistiek in de Wijk

Thema(s):
Burgerjournalistiek

Waarom levert jouw experiment een bijdrage aan dit thema?

Onze aanpak moet leiden tot het volgende resultaat:

– versterking van de lokale en regionale (burger)journalistiek, die daarmee bijdraagt aan transparantie en de lokale democratie;

– professionalisering van de burgerjournalistiek;

– kansen voor persoonlijke groei van vrijwilligers en een betere uitgangspositie op de arbeidsmarkt;

– sterke ondersteuning van de participatiesamenleving doordat alle betrokken partijen en bewoners hun communicatie optimaal kunnen vormgeven en zich meer verbonden kunnen voelen met hun wijk, hun stad;

– optimaal gebruik maken van de kennis van de stad bij bewoners in de participatie (mee-weten, meedenken, meedoen, meebeslissen) in beleids- en uitvoeringsprocessen van gemeente en andere partijen.

1. Concreet experiment

Eind januari 2016 was er de bijeenkomst  jaar journalistiek in de wijk. Gemeente Dordrecht (wijkgericht werken) en TIEN Plus (onderdeel van MEE Drechtsteden) organiseerden dit, met de medewerking van diverse partijen (lokale journalistiek, onderwijs, zorg/welzijn, e.d.). De bijeenkomst – en de voorbereiding – was een succes. De opkomst was goed, het enthousiasme groot. Tijd voor vervolgstappen. MEE/Tien Plus en gemeente dragen in ieder geval bij door te – blijven – investeren in de wijkkranten (al 25 jaar dus in Dordrecht), wijkwebsites / wijknieuwsvoorziening via het web (op website van lokaal huis-aan-huisblad), BUURbook.nl en andere webmogelijkheden. De bibliotheek AanZet wil het informatieknooppunt in de stad zijn en zet zich in voor bijvoorbeeld communities en de participatiesamenleving. Nieuwe samenwerking / manieren van werken moeten leiden tot:

– wijkredacties per wijk, waarin de jarenlange ervaring wordt geborgd;

– die zich niet alleen richten op print óf web, maar juist slimme keuzes maken voor een optimaal bereik;

– en nauw samenwerken met professionals in wijken, en met lokale journalisten en fotografen;

– en zich blijven scholen en ontwikkelen.

We zien bij veel partijen (actieve bewoners, journalistiek, onderwijs, overheid, zorg / welzijn) de bereidheid mee te denken over gezamenlijke belangen. Hoe kunnen we die betrekken? Wat kunnen zij betekenen? Wat kunnen we samen doen? Welke andere partijen zijn geïnteresseerd (ondernemers)?

We denken aan het volgende.

a. Een gezamenlijke digitale voorziening voor het verzamelen en beschikbaar stellen van informatie, beeldmateriaal en open data, waarvan deelnemende partijen gebruik kunnen maken in hun uitgaven (krant, huis-aan- huisblad, nieuwsbrief, enz.) en voorzieningen (omroep, website, app, enz.). Het is een van de ideeën die al enige tijd circuleren. Juist ook bewoners van Dordrecht kunnen daar in meedoen. Vanuit hun perspectief informatie en beelden aandragen. Zo gewenst is hieraan content toe te voegen van journalisten, fotografen, ontwerpers, enzovoorts, die tegen betaling beschikbaar komt voor alle deelnemende partijen. Dit ter ondersteuning van ZZP’ers en kleine ondernemingen in dit vakgebied in de regio.

b. Is het nodig een netwerk rond dit thema – communicatie en participatiesamenleving en lokale democratie -een hechte basis te geven? Bijvoorbeeld door een gezamenlijke vereniging of coöperatie? Met een brede kerngroep, bestuur die enkele malen per jaar bijeenkomt om de voortgang van de ontwikkeling te bewaken en te stimuleren.

Kunnen we in samenwerking met het onderwijs in Dordrecht, en HBO en WO de mogelijkheden voor stages, onderzoek, (afstudeer)projecten vormgeven?  Ook de training en ondersteuning van bewoners die actief meewerken als vrijwilliger kan zo, in samenwerking met professionals in journalistiek, communicatie, vormgeving en web, een krachtige stimulans krijgen, gericht op een versterking van de burgerjournalistiek en voor groei van de mogelijkheden op de arbeidsmarkt van vrijwilligers die een betaalde baan zoeken.

2. Lokaal karakter

Deze aanpak vindt plaats in Dordrecht. Vertrekpunt is de groep van meer dan honderd vrijwilligers die meewerken aan de wijkkranten en aan het wijknieuws via het web.

3. Vernieuwing van lokale democratie

Bewoners waarvan we verwachten dat ze participeren (in de samenleving, in projecten die voor hen van belang zijn), zijn er bij gebaat goed geïnformeerd te zijn (voorwaarde). Zij kunnen als geen ander daarin ook zelf een zeer belangrijke rol vervullen: (wijk)nieuws brengen vanuit het eigen perspectief.

4. Duurzame impact

De stevige basis van 25 jaar wijkkranten en al al meer dan 10 jaar wijknieuws via het web kan verder worden verstevigd en verbeterd door de kennis en ervaringen van de vele vrijwilligers nog meer te delen, in te zetten voor zowel print als web, en verder te laten groeien door trainingen (journalistiek schrijven, interviewen, fotografie, enz.) door professionals (journalisten en fotografen). Recent onderzoek (afstudeerstage) laat zien dat veel vrijwilligers bereid zijn daarin mee te denken. De voorbereidingen van de eerder gehouden bijeenkomst laten zien dat er breed in de Dordtse samenleving interesse is daarin mee te doen.

5. Grootste uitdaging

Oud en jong, digibeet en digitaal, vrijwilligers en professionals (journalistiek), en ondernemers en niet-ondernemers bijeen brengen, bijeen houden en laten werken aan wat gezamenlijk de belangen zijn.

6. Ondersteuningsvraag

– uitwisselen ervaringen met andere steden / projecten

– leren van elkaar

– onderzoek dat kan bijdragen – bestaand en nieuw

– onderwijs dat mee wil doen

– (en uiteraard is toegang tot financiering altijd welkom)

 

 

Welke partijen van binnen de gemeente zijn betrokken bij het experiment?

sector MO, wijkgericht werken

Welke partijen van buiten de gemeente zijn betrokken bij het experiment? 

MEE Drechtsteden / TienPlus, Bibliotheek AanZet

 

Contact

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *