Stadsgesprekken

Thema(s):
Democratische vaardigheden

De gemeente Utrecht is in 2014 gestart met Stadsgesprekken. Met Stadsgesprekken willen we de kennis van de stad beter gebruiken bij het verder brengen van ingewikkelde vraagstukken. Het vraagstuk bepaalt de vorm van het gesprek en de deelnemers. Er is dus geen vast format voor Stadsgesprekken. Sinds april 2014 heeft de gemeente twaalf Stadsgesprekken georganiseerd. Uit een Tussenstand die we in het voorjaar van 2015 hebben opgemaakt blijkt dat Stadsgesprekken veel ideeen en plannen opleveren om vraagstukken verder te brengen. Daarnaast leveren de gesprekken positieve energie op en versterking van netwerken in de stad. Nu is het tijd voor een volgende stap. Belangrijke aanvullende doelen bij volgende Stadsgesprekken zijn:
– We willen Stadsgesprekken meer echt van de stad te laten zijn (gemeente is niet per se organiserende partij).
– We zoeken naar manieren om meer inwoners bij de gesprekken betrekken (ook inwoners die niet graag in een zaaltje komen praten)
– We zoeken naar manieren om de uitkomst van de gesprekken aan te vullen met digitale middelen (Synthetron, ARGU).
– We zoeken naar manieren om gezamenlijk aan de slag te gaan met uitkomsten van de gesprekken, waarbij de gemeente een van de partners is die die samen goede plannen uitvoeren.

Vernieuwend

Gesprekken zijn niet nieuw, Stadsgesprekken ook niet. Wat wel vernieuwend is is een langdurige en brede inzet van het middel en het continue leren ervan. Stadsgesprekken in Utrecht zijn continu in ontwikkeling.

Impact

Stadsgesprekken leveren allereerst een bijdrage aan het verder brengen van individuele vraagstukken. Daarnaast versterkt het de stadsdemocratie doordat inwoners meer invloed krijgen op (en onderdeel zijn van) plannenmakerij. Ten derde leveren Stadsgesprekken een belangrijke en structurele verandering op van houding en gedrag van ambtenaren. Veelvuldige interactie en goede gesprekken met de stad vergroten begrip en inlevingsvermogen. Dat geldt overigens niet alleen voor ambtenaren, maar ook voor andere deelnemers.

Overdraagbaar

Een belangrijk element van Stadsgesprekken is het continue leren ervan. Dat levert kennis, documenten, films, etc. op die interessant zijn voor gemeenten die vergelijkbare gesprekken met de stad voeren of willen voeren.

Contact

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *