SindeR

Thema(s):
Gemeenteraad & zeggenschap

Waarom levert jouw experiment een bijdrage aan dit thema?

SindeR is een online community waar Groningse burgers met elkaar kunnen discussiëren over lokale politieke besluiten en vraagstukken die invloed hebben op hun eigen leefomgeving en hier een directere invloed op kunnen uitoefenen omdat ze in contact staan met een politieke partij met één zetel in de gemeenteraad. De bijdrage die wordt geleverd is dat burgers elkaar vinden op thema-niveau en meer verbondenheid voelen met elkaar, met de thema’s zelf en de politiek door in gesprek met elkaar te kunnen over overeenstemmingen en verschillen in meningen over bepaalde onderwerpen op een tijdstip die bij hen zelf past. Wij zullen met dit experiment ervoor zorgen dat de politiek te vinden is op mensen hun laptops, telefoons of tablets. Het bijkomende doel is de kloof tussen politiek en publiek te dichten door de interactie met hen aan te gaan, politieke openheid en transparantie te bevorderen en een directere vorm van participatieve democratie toe te passen. Wij willen hiermee de drempel voor mensen verlagen om weer met de politiek in aanraking te komen waardoor de betrokkenheid vergroot wordt.

1. Concreet experiment

Het starten van een online community waar leden kunnen communiceren over politieke besluiten op themaniveau. De community is een verzameling van een sociaal medium, een forum en een informatieplatform. Hiermee verzamelen wij belangrijk content die hele mooie inzichten geeft wat de Groningerburgers willen. Op die manier zorgen wij voor een continue interventies met onze inwoners.

Het sociale medium:

– leden hebben een profiel, compleet met berichtenbox en mogelijkheden om thema’s, stellingen, nieuws en

informatie op te slaan en te volgen

– leden kunnen openbaar en privé met elkaar communiceren

– leden kunnen stemmen op stellingen en hierover hun mening ventileren in een forum

Het forum:

– leden kunnen met elkaar communiceren op themaniveau

– leden kunnen elkaars reacties waarderen en rapporteren

Het informatieplatform:

– er wordt regelmatig (door ons en andere redactieleden) informatie geplaatst op de community over nieuws uit de gemeenteraad, de fractie en actualiteiten. Ook worden blogs/vlogs geplaatst.

2. Lokaal karakter

Het experiment wordt uitgevoerd in Groningen.

3. Vernieuwing van lokale democratie

De huidige samenleving beweegt snel en veelal online. Men heeft behoefte aan korte en bondige informatie en een mogelijkheid om meningen te ventileren over bepaalde onderwerpen die voor hen belangrijk zijn. Burgers worden steeds mondiger, zelfredzamer en collectiever. Verschillende bedrijven/instellingen hebben al ingespeeld op deze trend, denk bijvoorbeeld aan voorbeelden als taxibedrijf Uber, Airbnb, Bitcoin en crowdfunding. De politiek loopt nog echter hierin nog achter. De participatieve democratie vraagt om een plek om samen te komen, informatie in te winnen en mee te kunnen doen (participeren). Mondige burgers die een idee hebben gaan momenteel via de burgerinitiatieven door een bureaucratische molen en wachten weken of maanden op een respons. De wegen die bewandeld moeten worden, zijn te lang en te omslachtig terwijl het internet mogelijkheden biedt om dit sneller te doen. 100% Groningen wil deze weg makkelijker en sneller maken door Groningers een mogelijkheid te bieden sneller te communiceren en zelf sneller dingen gedaan te krijgen. SindeR biedt mogelijkheden aan burgers om, door met elkaar in contact te komen, gezamenlijk problemen op te lossen, al dan niet met inmenging van de gemeente(raad). Als er problemen zijn waar burgers hulp bij nodig hebben, kan 100% Groningen hier sneller op inspelen door een voorstel direct aan het college voor te leggen. Dit zijn slechts enkele voorbeelden waaruit blijkt dat SindeR een platform is dat bijdraagt aan vernieuwing in de Groningse politiek.

4. Duurzame impact

Het experiment beoogt processen en structuren binnen de gemeenteraad te versnellen en kennis, houding en gedrag van het publiek jegens politiek te veranderen. Het vertrouwen in de politiek moet worden teruggewonnen door burgers de stem te geven die ze verdienen. Daarnaast creëren wij een intern platform die van onszelf is en waar kennis niet verloren gaat. Wij zijn daardoor niet afhankelijk van externe partijen om waardevolle content te verzamelen zoals een Facebook of Twitter.

5. Grootste uitdaging

De marketing van de community en het verkrijgen van actieve leden die de community (uit)dragen. Daarnaast is het financieringsvraagstuk van de community een grote uitdaging voor ons. Wij zijn een lokale politieke partij die geen gelden krijgt vanuit Den Haag. Daarnaast is het behapbaar houden voor ons ook een vraagstuk. Wij moeten nog een monitoringssysteem aan Sinder koppelen om het overzicht te houden van de berichten, maar vaak zijn deze erg duur. Verder willen wij de community ook beschikbaar maken voor andere lokale politieke partijen.

6. Ondersteuningsvraag

Onze belangrijkste ondersteuningsvraag is exposure geven aan ons experiment. Wij zijn de eerste politieke partij in Nederland die op deze manier de betrokkenheid bij burgers wil vergroten met als hoofddoel het vertrouwen in de politiek terug te winnen. Daarnaast zouden wij graag in contact willen komen met wetenschappers die zich interesseren voor ons experiment. Verder willen wij graag gebruik maken van jullie expertise op dit gebied. Een ondersteuning in het budget voor de ontwikkeling voor SindeR zou ook erg mooi zijn maar wij begrijpen dat het lastig voor de VNG is om voor individuele politieke partijen deze gelden beschikbaar te stellen. Toch vragen wij toegang tot financiering aan omdat dit een 'game changer' kan zijn voor de lokale democratie en wij de community zo dus danig willen ontwikkelen dat het ook voor andere partijen beschikbaar is.

 

 

 

Welke partijen van binnen de gemeente zijn betrokken bij het experiment?

100% Groningen

 

Contact

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *