Publieke Beraadkamers

Thema(s):
Democratische vaardigheden

Vier initiatiefnemers (Dorien Brunt van Wing e.a.) dromen van publieke beraadkamers die in 2020 onderdeel zijn van de lokale democratie. Iedere gemeente voert dan op regelmatige basis denkgesprekken met burgers, ambtenaren, (maatschappelijke) ondernemers, bestuurders en politici die zelf persoonlijk betrokken zijn bij het onderwerp dat ter tafel ligt. De inzichten zijn leidraad voor handelen en geven voeding en richting aan het college van B&W, de gemeenteraad, burgers en (maatschappelijke) organisaties. Er zijn gesprekken met 3 gemeenten: Wageningen, Eindhoven en Doetinchem om publieke beraadkamers te verwezenlijken. Doel is om in de komende twee jaar in minstens 5 gemeenten aan de slag te zijn. Het initiatief zoekt bestuurders en maatschappelijke initiatieven die willen meewerken aan de vormgeving van de publieke beraadkamer. Via de challenge zoeken de initiatiefnemers gemeenten die willen meedoen in het experiment.

Vernieuwend

* Vernieuwend

Het project gaat een aantal merkbare vernieuwingen te weeg brengen:
• De gesprekscultuur in de publieke ruimte zal veranderen. Naast debat krijgt ook de dialoog een plek in de lokale democratie.
• Er ontstaat een nieuwe overlegstructuur binnen de lokale democratie: “de publieke beraadkamers”.
• Een wisselende groep mensen buigt zich over maatschappelijke thema’s waar zij ervaring en affiniteit mee heeft.
• De verantwoordelijkheid voor de publieke zaak wordt verbreed. Van een verantwoordelijkheid die met name bij (lokale) overheden ligt, naar een verantwoordelijkheid die gedragen wordt door lokale overheden samen met maatschappelijke partners en burgers.

Deze cafés leiden tot persoonlijke inzichten. Met de Publieke Beraadkamers beogen we te komen tot gedeelde inzichten die leidende principes kunnen worden voor politiek en maatschappelijk handelen in maatschappelijke kwesties.

De methodiek die voorgesteld wordt in de Publieke Beraadkamers bouwt voor op de Socratische Dialoog zoals ontwikkeld voor toepassing in organisaties en op de Publieke Dialoog die beschreven wordt in de essaybundel die in het najaar uitgegeven wordt door de Internationale School voor Wijsbegeerte.

Impact

Over drie jaar willen we graag dat er in vijf tot tien gemeenten “Publieke Beraadkamers” bestaan en dat er in al deze gemeenten een team bestaat dat de beraadkamers organiseert en faciliteert.

Overdraagbaar

De ervaringen met de publieke beraadkamer worden op verschillende manieren overgedragen:
• De ervaringen in de vijf tot tien gemeenten zijn beschreven en toegankelijk gemaakt voor alle andere gemeenten in Nederland.
• Er bestaat een website en een online community waarin vragen gesteld kunnen worden en ervaringen uitgewisseld kunnen worden.
• Er is een pool aan mensen die de publieke beraadkamers kunnen faciliteren.
• Er bestaat een training voor “facilitatoren van publieke beraadkamers”

Contact

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *