De Rechte Tafel

Thema(s):
Checks & balances

Stichting De Rechte Tafel (DRT) wil de bestaanskwaliteit van de regio Schiphol stimuleren. DRT reageert op beleidsvoorstellen van overheden, instanties en het bedrijfsleven om bij te dragen aan een zo gunstig mogelijk leefklimaat in de regio Schiphol. Met behulp van de challenge wil De Rechte Tafel de kiezersdemocratie versterken, werken aan het instellen van een gemeentelijke ombudsman en de gemeentelijke auditcommissie inrichten met niet-raadsleden.

Vernieuwend

De huidige kieswet devalueert in de praktijk de KIEZERSDEMOCRATIE tot een ongewenste PARTIJENDEMOCRATIE. De PARTICIPATIE-DEMOCRATIE zal zeker behoefte hebben aan een BEMIDDELAAR, de OMBUDSMAN is onontbeerlijk. De huidige financiële verhoudingen in een gemeente zijn onjuist: de auditcommissie moet niet bestaan uit raadsleden. Raadsleden moeten het college controleren en als budgethouder het financiële beleid bepalen. Het KEUREN van de inhoud van b.v. het jaarverslag is niet een taak van raadsleden. DEMOCRATISCHE WETGEVING behoeft renovatie!

Impact

De impact van onze projecten is van belang voor het democratisch niveau van onze samenleving als morele standaarden en dus van landsbelang.

Overdraagbaar

Na aanpassen van de wetten zijn de projecten voor het gehele Nederlandse democratisch bestel van toepassing.

Contact

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *