Progressief Woerden

Thema(s):
Gemeenteraad & zeggenschap

Waarom levert jouw experiment een bijdrage aan dit thema?

Als progressieve beweging in Woerden zien we dat het niet altijd makkelijk is om te laveren in het politieke spel. Iedereen vindt wat, iedereen weet wat. Maar we vallen in de politiek heel vaak terug in abstractheden die juist daardoor de binding missen met wat er in het normale leven van Woerdenaren speelt. Daarom willen wij de stap maken van partij naar beweging en van gemeente naar gemeenschap. In onze visie is politiek (in de gemeenteraad, landelijk) de laatste stap, waar een heel scala aan maatschappelijke initiatieven en energie aan vooraf gaat. Tegelijkertijd merken ook wij dat we soms nog weinig kennis hebben van hele concrete verhalen van Woerdenaren. En als we ze wel kennen, dan is het telkens opnieuw zoeken naar hoe we die verhalen een stem in de politiek kunnen geven. Want dan loop je al snel vast in wij-zij tegenstellingen, de complexiteit van beleid en alles wat met systemen te maken heeft. Maar ja, uiteindelijk gaat het ook daar niet om. De kunst is om de verhalen van Woerdenaren sprekend te maken zodat ze juist ook gewoon maatschappelijk impact hebben. Zodat we zicht krijgen op de waarden die er echt toe doen. Onze leer- en ontwikkelvraag is daarom hoe wij heel praktisch die stap van partij naar beweging en van gemeente naar gemeenschap kunnen maken. Wat vraagt dat van ons als politieke vereniging? Hoe maken wij contact? Hoe laten we al dat wat er speelt, terugkomen in onze meervoudige democratie?

1. Concreet experiment

In de zomer van 2016 starten wij met een proces van 300 dagen luisteren. De eerste stap is dat alle fractieleden en bestuursleden van Progressief Woerden elk 5 personen benaderen als informant om met hen in gesprek te gaan over wat er bloeit en broeit in Woerden. Om wie gaat dat dan? En welke dromen leven er voor de toekomst van Woerden? Op die manier halen we in het begin zo’n 70 verhalen van Woerdenaren op. Vervolgens verbreden we het proces en gaan we met de hele Woerdense samenleving in gesprek in een aantal gerichte bijeenkomsten.

Uiteindelijk bundelen we al onze verhalen, ervaringen en inzichten in een publicatie die voor alle Woerdense inwoners, ondernemers, organisaties en politieke partijen beschikbaar komt. Zodat iedereen daar gebruik van kan maken.

Wijzelf hebben hiermee voor ogen dat we zo voeding geven aan een verdiepende maatschappelijke en democratische dialoog over de toekomst van Woerden. We zien dat dat op dit moment nog te weinig loskomt in de lokale politiek – de aandacht richt zich dan toch al snel op het opstellen van beperkende kaders, of juist alleen maar stem geven aan één bepaald geluid uit de samenleving.

2. Lokaal karakter

Het experiment wordt uitgevoerd in de gemeente Woerden, met daarbij de kernen Woerden, Zegveld, Harmelen en Kamerik.

3. Vernieuwing van lokale democratie

Dit experiment is vernieuwend omdat we op een waarderende onderzoekende manier op zoek gaan naar dat er leeft bij Woerdenaren, om zo actief stem te geven en te leren hoe wij, als vereniging zelf maar ook met anderen in de samenleving, vorm kunnen geven aan het creëren van maatschappelijke beweging.

Het spannende voor ons is dat we van oorsprong een politieke partij zijn die nu aansluiting probeert te vinden bij de nieuwe innovatieve stroming van appreciative journalism, als bron van samenwerking voor samen leven.

4. Duurzame impact

De duurzame impact die wij nastreven is de transitie van onze politieke vereniging: van partij naar beweging, van gemeente naar gemeenschap. Dat vraagt van ons een andere opstelling, en een andere cultuur: niet één waar wij denken in termen van 'omgaan met de maatschappij' maar waarin we ons beseffen dat we daar zelf actief onderdeel van uit kunnen maken. Zo willen we loskomen van wij-zij denken.

Tegelijkertijd zien wij ook dat wij niet de enige speler in Woerden zijn; daarom willen we juist ook anderen uitnodigen om samen met ons te onderzoeken of en hoe die ambities werkelijk haalbaar zijn. Niet alle politieke en maatschappelijke organisaties in Woerden zullen met ons mee willen gaan. Dat hoeft ook niet, maar we zijn wel benieuwd hoe we daar dan samen een open gesprek over kunnen voeren.

5. Grootste uitdaging

De grootste inhoudelijke opgave voor de komende tijd is dat we het motortje actief moeten gaan laten draaien, en dat we op zoek moeten naar hoe we samen de bijzondere hoeveelheid informatie die we gaan krijgen, netjes geordend gaan krijgen. Hoe halen we daar de kernpunten uit? Hoe benutten we daar de diversiteit van de samenleving in? Want ook wij zijn bevooroordeeld met onze 'progressieve' blik…

Het risico is dat de begrotingscyclus van 2017 alle aandacht gaat opeisen en dat we daardoor onvoldoende zichtbaar aan dit proces kunnen werken. Ook de TK verkiezingen en bijbehorende campagne in najaar 2016 maakt dat we qua beeldvorming goed moeten opletten ons eigen verhaal hoog te houden. En dat we niet in een bepaalde hoek of frame worden gedrukt door andere (lokale) politici.Bovendien is en blijft het zoeken zoeken naar goede vormen van in gesprek gaan, die bijdragen aan versterken en behoud van authenticiteit van de mensen die we spreken, en tegelijkertijd helpen om de vervolgbeweging op gang te brengen.

6. Ondersteuningsvraag

Onze meest praktische ondersteuningsvraag zit in het verwerken van grote hoeveelheden ongelijksoortige gegevens – zonder daar meteen allerlei kostbare techniek voor aan te schaffen – én het praktisch georganiseerd krijgen van allerlei grootschalige bijeenkomsten.

Daarnaast denk ik dat praktische meedenkers en meedoeners, bij het organiseren en faciliteren van de verschillende momenten. Net als kennisbrengers op gebied van democratische dialoog – mits zij niet een model aan het pluggen zijn maar echt als mede-antropologen/journalisten kunnen zijn – en ons als politieke vereniging heel direct helpen die competentie te ontwikkelen.

 

 

Contact

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *