Binnenstad Sneek

Thema(s):
Omgevingswet

Waarom levert jouw experiment een bijdrage aan dit thema?

Voor de binnenstad van Sneek willen we een omgevingsplan opstellen. Daarnaast willen we bewoners, ondernemers, bezoekers en gebruikers betrekken bij het verbeteren van de leefbaarheid in deze wijk. We gaan daarom met deze partijen een toekomstvisie voor de wijk opstellen. Deze twee processen schuiven we in elkaar. De punten uit de visie vormen de basis voor het omgevingsplan. Een uitdaging omdat het een gebied is waar de nodige bewegingen zijn: veel leegstand, veel horeca maar ook de wens om wonen in de binnenstad aantrekkelijker te maken. Er zijn veel partijen betrokken met soms tegengestelde belangen en er zijn al veel ontwikkelingen die al lopen (zoals nieuw parkeerbeleid) die een rol in ons experiment moeten krijgen.

1. Concreet experiment

Opstellen omgevingsplan voor binnenstad Sneek in combinatie met het opstellen van een toekomstvisie voor hetzelfde gebied.

2. Lokaal karakter

Het experiment speelt zich af in de binnenstad van Sneek. Dat is het gedeelte van Sneek wat omringd wordt door de stadsgrachten. Bij het experiment worden bewoners en ondernemers uit de binnenstad betrokken, maar ook bezoekers van dit gebied.

3. Vernieuwing van lokale democratie

Bij de nieuwe omgevingswet krijgen inwoners en ondernemers een belangrijke stem bij de inrichting van een gebied. De binnenstad is wat dat betreft een complex gebied omdat er tegenstrijdige belangen gelden en het een gebied is wat onder druk staat, dankzij de leegstand. Het vraagt van het gemeentebestuur en de betrokken medewerkers van de gemeente een nieuwe rol. De gemeenteraad heeft in het Coalitieakkoord aangegeven in co-creatie beleid te willen ontwikkelen. Dat sluit goed aan bij dit experiment.

4. Duurzame impact

De gemeente Súdwest-Fryslân zit in een proces om de medewerkers (meer) omgevingsbewust (gedrag) te laten werken. Medewerkers moeten weten wat er in de samenleving leeft aan plannen en wensen en moeten in staat zijn deze plannen en wensen te faciliteren. De ambtelijke processen (proces) moeten zo ingericht worden dat plannen en ideeën zonder grote belemmeringen gerealiseerd kunnen worden. Dat vraagt om een structureel overleg tussen de verschillende afdelingen binnen de gemeente. De energie wordt niet gestoken in het bedenken van nieuwe structuren (structuur) binnen de organisatie. Het uitgangspunt is dat per klus teams worden samengesteld vanuit de verschillende afdelingen. Ook voor de gemeenteraad geldt dat de raadsleden op zoek zijn naar nieuwe manieren om inhoud en invulling te geven aan het idee van co-creatie. Dit is een heel concreet project waarbij raadsleden moeten gaan bepalen welke rol zijn spelen bij deze ontwikkelingen.

5. Grootste uitdaging

De grootste uitdaging wordt het bij elkaar brengen van wensen, ideeën en plannen van de verschillende betrokken partijen. Zeker omdat het gaat om partijen met tegenstrijdige belangen.

6. Ondersteuningsvraag

Wij zoeken ondersteuning bij het zoeken naar (digitale) werkvormen om de verschillende en soms tegenstrijdige belangen goed in beeld te krijgen en vooral gezamenlijk met alle betrokken partijen een gezamenlijke visie op het gebied te ontwikkelen.

 

 

Welke partijen van binnen de gemeente zijn betrokken bij het experiment?

Gemeentebestuur en medewerkers gemeente Súdwest-Fryslân, bewoners en ondernemers binnenstad Sneek, bezoekers binnenstad Sneek

 

Contact

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *