Opstellen Wijkvisie Veghel

Thema(s):
Dorps- en wijkdemocratie

Woningbouwvereniging Area gaat de wijken Kern-West en Veghel-Zuid in om voorstellen van inwoners op te halen om hun wijk te verbeteren. Deze ideeën zijn de basis voor de wijkvisies die de woningbouwvereniging opstelt. Doel van het project is het mede-eigenaarschap van inwoners bij hun wijk te vergroten en te faciliteren. Via de Democratic Challenge wil Area de mogelijkheid krijgen om buiten de (wettelijke) gemeentelijke kaders te experimenteren.

Vernieuwend

Vernieuwend doordat het de drempel tussen burger en raad verlaagt door inzichtelijker te maken wat door de raad wordt besproken. De raad is hiermee niet meer een club die alleen voor insiders te begrijpen valt. De burger kan, als hij/zij dit wil, zich op simpele wijze een dossier eigen maken. Dit geldt natuurlijk ook voor lokale media. Door de interactiviteit (oplossing 2) en het toegankelijk maken (en eventueel archiveren) van het zogenaamde schaduwdebat krijgt iedereen een beter totaalbeeld van wat er echt in de raadszaal en daarbuiten gebeurt.

Impact

Zoals gemeld dient de wijkvisie ook tot een nieuwe verhouding tussen de wijk en de overheid te leiden: mede-eigenaarschap en misschien wel een buurtbegroting. Concrete uitvoeringsprojecten zullen ook medegestuurd worden door inwoers en de komende jaren in beslag nemen.

Overdraagbaar

Veel steden en (grotere) plaatsen zijn op zoek naar het betrekken van inwoners op een structurele wijze. Door zelfsturing te faciliteren, en te bezien hoe dat uitpakt, kunnen best practices worden geformuleerd voor andere gemeente. Alle processtappen worden vastgelegd.

Contact

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *