Open de raad

Thema(s):
E-democratie

Het indienen van een motie of het stemgedrag van de gemeenteraad wordt vastgelegd in papieren notulen of, bij gemeenten die naar een papierloze situatie streven, op video. Hierdoor is het moeilijker om een overzicht te krijgen van wat de prestaties van raadsleden zijn: doet ‘mijn’ raadslid wat hij of zij heeft beloofd? De oplossing: een systeem waarin alle activiteiten per individueel raadslid worden bijgehouden. Als de verkiezingstijd is aangebroken kunnen burgers hun raadsleden controleren. De initiatiefnemer Open de raad zoekt hulp bij het generen van draagvlak.

Vernieuwend

Project 1 en Project 2 zijn projecten waar ik al enkele jaren mee aan het spelen ben maar eigenlijk te weinig tijd heb om ze in mijn eigen tijd uit te voeren.
Bij beide projecten heb ik geen bestaande concepten kunnen vinden. Misschien wel omdat de concepten niet al te complex zijn in de categorie ‘Wat simpel! Dat ik daar niet aan heb gedacht.’ vallen. Voor wat betreft de omschrijving van vernieuwing: dat is bij het tekstveld hierboven al ingevuld.

Impact

Na uitwerking en realisatie van het project is de standaardwerkwijze van de griffie (of zijn de softwarepaketten als iBabs en NotuDoc) zo ingericht dat de koppelingen als eerder beschreven vast onderdeel zijn van het informatiesysteem binnen gemeenten.
Burgers hebben een duidelijker beeld van waar de raad zich mee bezighoudt en, door de betere toegankelijkheid van informatie, zijn burgers mondiger. In plaats van naar de media te stappen met een probleem of initiatief dat gebaseerd is op halve feiten kan de burger harde informatie verzamelen en wordt het debat professioneler. Als de verkiezingstijd is aangebroken zullen burgers hun raadsleden controleren door naar onder andere het stemgedrag van de raadsleden te bekijken.
De (lokale) media doen niet alleen maar verslag op basis van de waan van de dag, maar de media raadpleegt historische gegevens om zo met diepgaandere verhalen te komen in plaats van korte verslaglegging van lokale politieke items. Jonge en burgerjournalisten kunnen zich makkelijker een beeld van de gang van zaken vormen door historische gegevens te raadplegen en krijgen zo ook meer kansen.
Lokale politici zijn zich bewust dat niet alleen de lokale media (als die nog bestaan) hen controleert, maar dat de burger zelf meekijkt, meeluistert en op ieder gewenst moment voor eigen waakhond kan spelen. De media controleert de politici, de burger controleert deze controleurs en de politici!
In verkiezingstijd zullen politici bij hun campagnes gebruik maken van informatie over moties en stemgedrag en de burger op de database wijzen onder het mom: ‘u kunt zelf zien wat wij hebben gedaan / de ander niet heeft gedaan’.
Kortom: het project is over drie jaar niet meer nieuw of vernieuwend, maar onderdeel van het gemeentelijk apparaat.

Overdraagbaar

Zoals eerder aangegeven is het de bedoeling dat het project, waar mogelijk/relevant, geheel opensource wordt uitgevoerd. Hierdoor kunnen andere gemeente en eventueel andere decentrale overheden als provincies en de altijd onderbelichte waterschappen gebruik maken van het systeem en waar nodig verbeteren.

Contact

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *