Omgevingsvisie Winterswijk

Thema(s):
Omgevingswet

Het ontwikkelen van een omgevingsvisie wordt waarschijnlijk niet verplicht. Desondanks komt de gemeente Winterswijk met een plan om de omgevingsvisie op democratische wijze op te stellen. De bestaande structuur van buurtschappen in de gemeente wordt ingezet om overleg over de omgevingsvisie voor het buitengebied op lokaal niveau vorm te geven. Bewoners moeten hierbij betrokken worden, maar hoe mobiliseer je deze?

Vernieuwend

Wat dit project vernieuwend maakt op het gebied van lokale democratie is het proces rondom de totstandkoming van de Omgevingsvisie. De buurtschappen zijn vanaf het begin van het proces betrokken bij het project en kunnen meesturen over de inhoud, het proces, en de keuzes die gemaakt worden in de Omgevingsvisie. Dit betekent dat de buurtschappen er zelf voor moeten zorgen dat er binnen het eigen buurtschap overeenstemming is over de kernwaarden en de richting waarheen men wilt gaan. Vervolgens moeten de 9 buurtschappen het gezamenlijk eens worden en moeten ook de belangen van andere partijen worden meegenomen. De gemeente heeft hierin een vooral faciliterende rol.

Impact

Met dit project wordt de rol van de buurtschappen in het buitengebied van Winterswijk alleen maar verder versterkt. Zo krijgt lokale democratie vorm en kunnen betrokkenen op een meer directe manier meesturen. Het proces rondom de Omgevingsvisie is ook een soort proef om te zien waar de buurtschappen over mee willen denken en wat hun rol hierin precies kan zijn. Als een dergelijk proces goed bevalt kunnen de buurtschappen in de toekomst vaker meedenken over plannen en beleid voor hun eigen leefomgeving. Na het proces rondom de Omgevingsvisie weten buurtschappen en de gemeente beter wat ze aan elkaar hebben en hoe ze in het vervolg verder kunnen samenwerken.

Overdraagbaar

In principe moeten alle gemeenten in Nederland uiteindelijk een Omgevingsvisie schrijven. Het proces rondom de Omgevingsvisie buitengebied Winterswijk, waarbij op een lokaal niveau inspraak is en bewoners en ondernemers via de buurtschappen kunnen meedenken en meesturen, over het beleid in de Omgevingsvisie zou als voorbeeld kunnen dienen voor dergelijke processen in andere gemeenten. De manier waarop Winterswijk te werk gaat en de lessen die hieruit kunnen worden getrokken zijn in zekere zin op alle gemeenten overdraagbaar. Vooral voor de gemeenten waar er al sprake is van een sterke gemeenschapszin en bewoners zichzelf hebben georganiseerd.

Contact

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *