Nieuwe Ronde, Nieuwe Kansen

Thema(s):
Veranderprocessen & overheidsparticipatie

De gemeenteraad van Coevorden zoekt naar een eigentijdse invulling van de volksvertegenwoordigende rol van de gemeenteraad. Niet alleen met nieuwe regels en procedures, maar ook door verandering van cultuur, houding en gedrag van raadsleden. Gemeenteraadsvergaderingen moeten efficiënter verlopen zodat meer ruimte ontstaat voor politieke-inhoudelijke discussies. Bij sommige onderwerpen zou de positie van de inwoners uitgangspunt van besluitvorming moeten zijn. Dit jaar nog wil Coevorden twee pilots uitvoeren met de onderwerpen armoedebeleid en welstandsbeleid. Bij deze thema’s wil men inwoners de mogelijkheid geven om mee te denken en onderwerpen op de agenda van de gemeenteraad te zetten.

Vernieuwend

Het vernieuwende is dat de inwoners van de gemeente niet alleen met betrekking tot de inhoud worden gehoord, maar dat ze ook betrokken worden bij de vormgeving van de wijze van besluitvorming. Gedachte daarbij is dat bij elk onderwerp andere inwoners/inwonersgroepen betrokken zijn en dat daarmee de meest geschikte manier om tot gezamenlijke besluite te komen ook anders zal zijn.
Het bieden van meer mogelijkheden voor inwoners om mede de politiek-bestuurlijke agenda te bepalen en de wijze waarop op die onderwerpen beleid tot stand komt moeten in hun samenhang leiden tot versterking van de lokale democratie.

Impact

Zowel beleid als concrete projecten zullen in veel gevallen tot stand komen in samenwerking tussen gemeente en inwoners.

Overdraagbaar

De 2 pilots en de wijze waarop in samenwerking met betrokken inwoners ruimte voor voorstellen van inwoners wordt vormgegeven moeten leiden tot verdere aanbevelingen aan de raad met betrekking tot de eigen manier van werken. Die aanbevelingen en de ervaringen op basis waarvan die gedaan worden stelt de raad van Coevorden graag ter beschikking aan anderen.

Contact

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *