BI Leefwerf Biesbosch

Thema(s):
Wijkboekhouding

Leefwerf De Biesbosch is een burgerinitiatief voor wonen en werken aan boord van monumentaal varend erfgoed, gekoppeld aan duurzaamheid, opleidingen en zelfredzaamheid. Een concept om de dreigende leegloop van havens in Nederland tegen te gaan. Door de pilot van Leefwerf De Biesbosch blijft de haven het kloppend hart en is het varend erfgoed definitief veilig voor sloop of export. Hoe om te gaan met burgerinitiatieven in de ruimtelijke ordening? En hoe niet? Dat is wat Leefwerf De Biesbosch als casus inbrengt.

Vernieuwend

Schepen, varend erfgoed, verdwijnen omdat gemeenten geen ligplaatsen vergunnen boven 40 meter lengte. Door maatschappelijke opgaven te koppelen aan het behoud van dit unieke varend erfgoed ontstaat er een kloppend hart op de nieuwe wijk Stadswerven. Een ‘positive externality’ waarbij een cooperatieve samenwerking ten grondslag ligt en waarbij voor het eerst in de Drechtsteden een burgerinitiatief de ruimte krijgt in de ruimtelijke ontwikkeling.

Impact

De haven blijft het kloppend hart, het varend erfgoed is definitief veilig voor sloop of export omdat andere gemeenten (met name Amsterdam en Rotterdam, welke vele lege havens hebben), Leefwerf De Biesbosch laten zien als geslaagde pilot. Ook is dit een pilot omdat het het eerste burgerinitiatief is in de Drechtsteden waarbij een burgerinitiatief daadwerkelijk de ruimte krijgt in de ruimtelijke ontwikkeling, wat vele leer- en verbeterpunten oplevert in het besluitvormingsproces.

Overdraagbaar

Hoe om te gaan met burgerinitiatieven in de ruimtelijke ordening. En hoe niet? Dat is wat Leefwerf De Biesbosch als casus in kan brengen. Waarom er eindeloos uitgesteld wordt, men excuses verzint terwijl de gemeenteraad verder wil met dit burgerinitiatief.

Contact

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *