MienskipsEnergie

Thema(s):
Omgevingswet

Waarom levert jouw experiment een bijdrage aan dit thema?

Wij werken aan een nieuwe werkwijze om de besluitvorming bij Energie-initiatieven voor het concretiseren van de plannen te laten plaatsvinden.

1. Concreet experiment

Wij gaan aan de slag met drie experimenten voor zonnepanelen weides. wij stellen spelregels op waar deze experimenten aan moeten voldoen (Legitimiteit, Betrokkenheid en Rendement). De spelregels werken wij met initiatiefnemers verder uit. De initiatiefnemers geven aan hoe zij invulling geven aan de spelregels (Legitimiteit, Betrokkenheid en Rendement). Dit leggen wij voor aan de raad. Als de raad akkoord is met de invulling dan geeft de raad vooraf toestemming aan het verwezenlijken van het initiatief. De initiatiefnemers gaan dan aan de slag met het concreet maken van de plannen. Zij weten dat als zij zich aan de zelf uitgewerkte spelregels houden dat zij het initiatief mogen uitvoeren. Dit geeft de initiatiefnemers vooraf zekerheid.

2. Lokaal karakter

Gemeente Súdwest-Fryslân

3. Vernieuwing van lokale democratie

Met ons experiment leggen wij de Legitimiteit van een besluit neer bij de initiatiefnemers. Nu nog ligt dit in (bezwaren)procedures. Deze procedures ontberen een stukje menselijkheid en betrokkenheid. Door de Legitimiteit bij de initiatiefnemers neer te leggen is het ook aan de initiatiefnemers om te zorgen voor draagvlak. Maar ook om uit te leggen hoe zij met tegenkracht is omgegaan. Op deze manier krijgt de initiatiefnemer veel meer verantwoordelijkheid voor het proces, maar ook invloed op snelheid.

4. Duurzame impact

Besluitvorming over een Energie-initiatief aan het begin van het proces leggen. In plaats van erna. Verantwoordelijkheid voor de Legitimiteit neerleggen bij de initiatiefnemers niet in procedures.

5. Grootste uitdaging

Spelregels opstellen.

6. Ondersteuningsvraag

Kritisch meekijken, doen wij de goede dingen? Meedenken, hoe kan het beter?Overtuigen, daarom is het goed!

 

 

Welke partijen van binnen de gemeente zijn betrokken bij het experiment?

energiecooperaties, Doarpswurk

 

Contact

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *