De Vloggende Wethouder

Thema(s):
Gemeenteraad & zeggenschap

Waarom levert jouw experiment een bijdrage aan dit thema?

Stel je eens voor, als lid van het college met een agenda voor 4 jaar aan de slag als wethouder. Maar hoe informeert die wethouder zich en welke thema’s vindt de wethouder belangrijk? Wat nou als je mee zou mogen/kunnen kijken met de wethouder? Wat ziet de raad niet? Het idee is ontstaan vanuit de wens om als wethouder te verbinden en te werken aan het herstel van vertrouwen tussen lokaal bestuur en samenleving.

1. Concreet experiment

Al enige jaren ben ik actief bezig met verhalen in beeld te vatten, ooit was ik 1 van de initiatiefnemers van de publieke lokale omroep in Houten, als inwoner altijd geinteresseerd geweest in lokale verhalen, de kracht in mensen en de mogelijkheden van de lokale democratie. Niet mijzelf in beeld maar het verhaal in de spotlights, verhalen om te delen en vanuit het perspectief 'wat kan wel' de samenleving in beeld brengen..

Nadat ik als wethouder was geïnstalleerd kwam ook de gewetensvraag, maak ik die verhalen straks ook als wethouder of was het een mooi verhaal als inwoner? En hou ik dat vol? Want alles leuk en aardig, als je eraan begint moet je het ook waar kunnen maken. Dat raakt ook mijn drijfveer, werken aan het vertrouwen tussen mijzelf als bestuurder en de samenleving wat mijn werk- en leefdomein is. Ik denk dat het verbeteren van de lokale democratie begint met de eigen geloofwaardigheid. Van iedere betrokkene, dus ook voor mij. Als onderdeel van mijn afspraak met de inwoner heb ik een format bedacht en vormgegeven waarin ik (als de gelegenheid zich voordoet) het podium geef aan een verhaal op mijn expeditie als wethouder. Een expeditie langs initiatieven op lokaal en landelijk niveau die te maken hebben met de publieke waarde.

Check de verhalen op www.youtube.com/jockorensen of zoek op de playlist de vloggende wethouder op youtube. Inmiddels staat mijn teller op 69 video verhalen.

2. Lokaal karakter

Iedereen kan volgens mij een eigen initiatief op deze wijze starten. Belangrijk daarbij is de persoonlijke ruimte in de invulling, voor mij een manier om invulling te geven aan de persoonlijke overheid. Beeld (video) werkt daarbij heel goed, blogs en andere vormen kunnen dat ook. Ik deel mijn geleerde lessen, informatie en belevingen graag. Mijn idee komt van dichtbij mijzelf en maakt mij bewust dat je anders om kunt gaan met een vraagstuk en politiek bestuurlijk profileren. Want moet je als wethouder of lokale bestuur in de spotlight staan of is het veel krachtiger om de drager van een initiatief of idee centraal te stellen?

3. Vernieuwing van lokale democratie

Mijn idee brengt weer meer Houtense initiatieven in beeld. Kijk vooral naar de video impressies zoals over de techniekfabriek, de wakkere akker, het wereldhuis, bijzonder thuis afgehaald. Inmiddels gebruik ik de impressies ook om inhoudelijke punten onder de aandacht te brengen van raadsleden, inwoners en media partijen. Een mooi voorbeeld daarbij vond ikzelf de introductie van de woonvisie. In 2 minuten in beeld gebracht waar de weg naar de woonvisie langs komt, welke wegingen gemaakt moeten worden. Dit bleek een goede basis om ook met de 'gewone' inwoner in gesprek te gaan.

4. Duurzame impact

de andere manier van delen en toegankelijk zijn is een verandering die niet terug kan. Het is een uitnodiging om mee te doen. Daarom zou ik graag willen dat meer mensen de afweging gaan maken en wellicht verleid worden om meer beginnetjes bij zichzelf te zoeken. Vanuit de waardering verhalen delen en laten zien wat er kan in onze samenleving, waarbij de klemtoon op samen zit.

5. Grootste uitdaging

mijn eerste uitdaging was het opzetten en volhouden, mijn volgende uitdaging is anderen te verleiden om mee te gaan doen. Daarom heb ik besloten dit formulier in te vullen. Mijn grootste ambitie is mijzelf overbodig maken :-) want zou het niet mooi zijn als we weer vanuit onszelf praten als we het hebben over de samenleving, als we verandering willen niet te zeggen wat de ander moet doen maar zelf de verandering zijn.

6. Ondersteuningsvraag

Ik zou graag willen sparren met andere initiatiefnemers om de verandering van onze samenleving een kans te geven om weer eigenaarschap te nemen over onze samenleving. Ik zie mijzelf daarin als (mede) coach van de samenleving en tevens deelnemer. Dialoog, reflectie en waardering zijn daarin belangrijke sleutel begrippen.

 

 

Welke partijen van binnen de gemeente zijn betrokken bij het experiment?

college, raad, wethouder, inhoudelijk betrokkenen, inwoners

Welke partijen van buiten de gemeente zijn betrokken bij het experiment?

inhoudelijke deskundigen, inspiratoren

 

Contact

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *