De BlauweWijkEconomie

Thema(s):
Wijkboekhouding

De bewoners van het Spijkerkwartier in Arnhem denken na over de behoeften van de generatie van nu die niet in de weg mogen staan van de behoeften van latere generaties. Er moet een netwerk komen dat op een transparante wijze handelt en communiceert. Gemeenschapsvorming, het vormen van gezamenlijke uitdagingen en wensen en het toewerken naar concrete projecten zijn de drie doelstellingen van dit door bewoners geïnitieerde project. De leef- en systeemwereld moeten verbonden worden.

Vernieuwend

DeBlauweWijkEconomie is vernieuwend door de systeem- en leefwereld samen te brengen en meerwaarde te creëren vanuit de waarden die binnen de samenleving al aanwezig zijn.
Het project DBWE Spijkerkwartier wordt geïnitieerd vanuit de bewoners en niet vanuit de instituten. Het vergroten van het bewustzijn van de bewoners maakt dat zij zich meer verantwoordelijk voelen voor hun eigen leefomgeving. Ook het verbeteren van de sociale status van mensen maken dat het voor hen ook mogelijk wordt om zich bezig te houden met de leefomgeving. DeBlauweWijkEconomie sluit aan bij de behoeftes die er spelen in de buurt. Niets wordt van bovenaf opgelegd maar er wordt aangesloten bij de energie die er is op thema’s die spelen.

Impact

Het project DeBlauweWijkEconomie levert de volgende veranderingen op:
• Versterking van de lokale democratie, economie, Middenstand / MKB ,Werkgelegenheid
• Inzicht in waardes in de wijk, Ontsluiten en verbinden van waardes in de wijk
• Duurzaam: circulair
• Samenwerking tussen de vier domeinen; Burgers, Overheid, Ondernemers, Onderwijs en Wetenschap
• Doorbreken van verzuiling
• Eigen regie vanuit de wijk op beleid, begroting en exploitatie
• Ontwikkeling innovatief participatie beleid
• Samen leren in de praktijk
• Right to Challenge
• Resultaten worden gemeten vanuit de SROI

Overdraagbaar

Het Shared Value Center proces binnen DeBlauweWijkEconomie verbindt de leef en systeemwereld. Gedurende het ontwikkelproces worden de werkende principes ontsloten en beschikbaar gesteld aan burgers, wijken en gemeenten die initiatief willen nemen in het ontwikkelen van zelfredzame wijken. Daarnaast levert het ontwikkelproces veel kennis op inzake de nieuwe rol van de overheid, de nieuwe rol van de ambtenaar, de samenwerking tussen bewoners en ambtenaren en professionals van andere organisaties. gedurende het proces worden meerdere films gemaakt die kunnen dienen voor overdraagbaarheid van werkende principes, zowel ten behoeven van het verbreden van het project naar andere wijken, danwel het leren van het project voor nieuwe initiatieven, danwel als inspiratiebron over hoe de participatie samenleving er in de praktijk uit kan zien.

Contact

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *