Doe Mee Zoetermeer

Thema(s):
E-democratie

 

Waarom levert jouw experiment een bijdrage aan dit thema?

De gemeente Zoetermeer handelt in samenspraak. Lees samenwerking/ samenspel met haar inwoners, gebruikers, bezoekers van de stad. In alle beleidsontwikkelingen wordt samenspraak toegepast. Dit bestaat uit telefoongesprekken, persoonlijke gesprekken, brief-/e- mailuitwisseling, informatie bijeenkomsten in zaaltjes op het stadhuis of ergens in de wijk en bijvoorbeeld enquêtes.

Vanaf 1 juli 2016 vraagt Zoetermeer de burger ook online mee te doen op http://DoeMee.Zoetermeer.nl Hier kunnen ideeën worden achtergelaten, meegesproken worden over ideeën van anderen en ook gereageerd worden op ideeën van de gemeente. Tevens zullen de komende maanden twee beleidsontwikkelingen door de gemeente via Doe Mee Zoetermeer worden aangeboden om in mee te doen. Digitale samenspraak!

1. Concreet experiment

De gemeente heeft in haar verordening vastgelegd dat zij bij iedere beleidsontwikkeling in het gehele proces de burgers raadpleegt. Voor een project of ontwikkeling van start gaat wordt de raad per memo geïnformeerd over hoe de samenspraak wordt ingericht. Vanuit de raad is een adviesgroep ingesteld die dit monitort. Twee projecten worden aan de buitenwereld aangeboden via dit nieuwe platform. Dit is zowel voor de betrokken ambtenaren als voor inwoners de eerste keer dat een dergelijk experiment wordt gedaan. De verschillende ronden van samenspraak worden (onder andere) online ingericht. De website is 1 juli jl. online gegaan en wordt in het najaar nog met aandacht gelanceerd. Naast dit online platform om mee te doen wordt ook gebruik gemaakt van polls via Facebook. (Dit is niet nieuw voor de gemeente) En naast online zullen er ook offline activiteiten komen voor de samenspraak.

2. Lokaal karakter

Het betreft gemeentelijke projecten in Zoetermeer.

3. Vernieuwing van lokale democratie

Op dit platform komen twee soorten participatie bij elkaar. De burger die zelf met zijn of haar idee naar buiten komt en waar de gemeente mogelijk een faciliterende rol in gaat spelen (overheidsparticipatie). En ook de gemeente is hier vertegenwoordigd en komt naar buiten met haar projectvoorstellen en daar kunnen burgers over meepraten, meedoen aan de ontwikkeling (burgerparticipatie). Ook de huidige zwijgende meerderheid (die niet verschijnt in zaaltjes om mee te praten of geen telefoontjes pleegt met de gemeente) kan nu nog laagdrempeliger toch van zich laten horen. Wij hopen hiermee een doelgroep te bereiken die eerder vaak buiten zicht bleef.

4. Duurzame impact

De website is opgebouwd voor langduriger bestaan dan deze twee projecten. Veel ambtenaren zullen hiermee moeten leren omgaan, informatie online delen, online communiceren met inwoners met een mening. Ook de burger zal de weg naar dit platform moeten zien te vinden.

5. Grootste uitdaging

Burgers bereiken en reacties wegen. De keuze is gemaakt om bij echte keuzemomenten inloggen verplicht te stellen met daarbij de uitvraag naar postcode en huisnummer om uitsluitend belanghebbenden te filteren over een bepaald onderwerp. In het algemeen is deze optie uitgeschakeld Iedereen kan iedere reactie plaatsen die hij of zij wenst. Aan de achterkant kan dit wel nagegaan worden op IP-adres niveau, maar in principe is het een open platform.

6. Ondersteuningsvraag

Hoe maak je een succes van een dergelijk platform. Welke vergissingen moeten wij vermijden? Hoe krijg je 1100 medewerkers enthousiast voor iets dergelijks en hoe krijg je enkele honderden daadwerkelijk aan de slag met een platform?

 

 

Welke partijen van binnen de gemeente zijn betrokken bij het experiment?

Wethouder, Directie, Communicatie, Beleid, ICT, Webteam, vakafdelingen met projecten

Welke partijen van buiten de gemeente zijn betrokken bij het experiment?

Alle burgers uit Zoetermeer. Beide partijen zijn van belang voor het succes en specifiek een webbouwer (tevens leverancier van ons Intranet)

 

Contact

1 reactie

  • Ed Rutten zegt:

    Via petities.nl dacht ik een gelijksoortig idee te lanceren. We kunnen alleen op mensen stemmen, niet op algemene lijnen en concrete zaken. Is het niet handig om gekozen bestuurders na 2 jaar te verplichten een stemmingsronde op zaken te laten uitschrijven? Met maximaal 7 eenvoudig geformuleerde (multiple choice)vragen over richting en snelheid van hun beleid (raadgevend) en maximaal 3 concrete vragen op referendum niveau?
    Dus bindend bij meer dan bijvoorbeeld 50% voorkeur? Dit kan digitaal en moet ook (op aanvraag) schriftelijk mogelijk zijn.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *