Denktank Inwoners en Raad

Thema(s):
Gemeenteraad & zeggenschap

Waarom levert jouw experiment een bijdrage aan dit thema?

Op een laagdrempelige en informele wijze worden nieuwe projecten geïnitieerd door inwoners en raadsleden om de gemeente en de inwoners dichter bij elkaar te brengen, kennis te maken en drempels te verlagen.

1. Concreet experiment

De Denktank Inwoners en Raad is een wisselende groep van raadsleden en enthousiaste inwoners die eens per kwartaal in gesprek gaat op een informele en openbare locatie, bijvoorbeeld in een café, om van elkaar te leren en samen nieuwe activiteiten op te zetten met het oog op de versterking van de relatie tussen inwoners en raad. Ze horen van elkaar welke knelpunten er zijn in communicatie en uitvoering, waarom politiek soms te ver van de leefwereld van inwoners afstaat, welke activiteiten er (in den lande) worden georganiseerd om inwoners bij de beleids- en besluitvorming te betrekken en om daadwerkelijk nieuwe activiteiten op te zetten. Het is een manier waarop inwoners en raadsleden met elkaar op een gezellige en ongedwongen manier, zonder vaste agenda, in gesprek gaan en elkaar weten te inspireren.

2. Lokaal karakter

Het gaat om de verbetering van de interactie tussen de gemeenteraad en de inwoners.

3. Vernieuwing van lokale democratie

Raadsleden en inwoners geven elkaar de ruimte om, buiten de fysieke en gevoelde muren van het stadhuis en los van partijpolitiek, te komen tot nieuwe vormen van burgerparticipatie en uitwisseling van ervaringen. Door de vorm, het voeren van een open gesprek op een leuke locatie, is de Denktank laagdrempelig om als inwoner aan deel te nemen. Door de kans om zelf ideeën aan te dragen voelen de deelnemers, inwoners en raadsleden, zich betrokken bij een initiatief en zijn ze bereid om zelf aan de slag te gaan.

De Denktank is in Woerden gestart in het najaar van 2015 en heeft sindsdien een aantal projecten in gang gezet: het opzetten van een Taaljury, Huiskamerbezoeken en Gast van de Raad. Daarnaast hebben we een ontwikkeling doorgemaakt van een formele, agendagedreven discussie naar een informele, dialooggedreven ontwikkelproces. Bovendien heeft het proces tot nu toe opgeleverd dat er op concrete zaken waar de gemeenteraad zich over heeft gebogen, bij verschillende raadsleden en fracties anders is nagedacht over de verhouding inwoner-raad.

4. Duurzame impact

We richten ons met name op meer interesse vanuit inwoners in de gemeentelijke politiek, het vrijuit bespreken van ideeën over democratie en beleid en concrete verbetering van communicatie met inwoners vanuit de gemeente.

5. Grootste uitdaging

De grootste uitdaging is om de komende tijd niet alleen nieuwe activiteiten uit te voeren, maar ook de ontwikkelingen en kansen een meer permanente plaats te geven in de gemeentepolitiek. Dat betekent aanpassing van werkwijzen en in sommige gevallen ook het loslaten van (het monopolie op) besluitvorming. Hoewel vrijwel alle fracties het er mee eens zullen zijn dat verandering nodig is, is het nu nog de vraag hoe we met elkaar op 1 lijn komen en hier concreet vorm aan gaan geven.

6. Ondersteuningsvraag

Wij willen als Denktank geïnspireerd worden door nieuwe inzichten en succesvolle experimenten bij de veranderende rol van het gemeentelijk bestuur in de moderne samenleving. Hierbij kan het waardevol zijn om ondersteund te worden door sprekers en gespreksleiders bij het voeren van een discussie over het proces om te komen tot een nieuwe rol/visie voor de raad van de toekomst. Daarnaast gaan wij graag op bezoek bij andere gemeenten waar experimenten lopen.

 

 

Welke partijen van binnen de gemeente zijn betrokken bij het experiment?

Raadsleden en griffie

Welke partijen van buiten de gemeente zijn betrokken bij het experiment?

Inwoners

 

Contact

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *