Zoetermeer Actief Mijn Wijk

Thema(s):
Burgerjournalistiek

Waarom levert jouw experiment een bijdrage aan dit thema?

Stichting Zoetermeer Actief werkt samen met de gemeente. Met de wijk webpagina’s wordt lokaal nieuws door geïnteresseerde burgerjournalisten gebracht. Hierbij is ruimte voor berichtgeving rondom thema’s die specifiek in die wijk belangrijk zijn. De burgerjournalisten zijn onder andere inwoners met een bijstandsuitkering van de gemeente. De gemeente biedt hen de kans nieuwe werkervaring op te doen in een nieuw vakgebied of in aanvulling op bestaande ervaring. Stichting Zoetermeer Actief is opgericht in 2012 en sinds enkele maanden gestart met wijkwebsite. Binnenkort starten de eerste inwoners met een bijstandsuitkering in hun wijk met het maken van een wijk nieuwspagina op de website: www.zoetermeeractief.nl

1. Concreet experiment

Het plan is ontstaan bij Zoetermeer Actief. Eind 2015 zijn Zoetermeer Actief en stichting Rond Zoetermeer Actief begonnen met het project Mijn Wijk, waar het Wijknieuws gebracht wordt door bewoners uit de wijk. Inmiddels is gebleken dat vooral werkzoekenden, mensen met een Wajong of andere uitkering of mensen in WAO hieraan deel willen nemen. Na gestart te zijn in de wijken Buytenwegh en Meerzicht nemen wij deze ervaring mee in het volgende plan om het Wijknieuws uit te breiden over heel Zoetermeer. Het Wijknieuws heeft twee functies, allereerst het stimuleren en motiveren van wijkbewoners om actief te zijn in de wijk en biedt het Wijknieuws kansen aan mensen met afstand tot de arbeidsmarkt. Ten tweede wordt nieuws gemaakt vanuit een oogpunt dat vaak vernieuwend is. Lokaal nieuws vanuit inwoners die dagelijks in de wijk zijn en weten wat er werkelijk speelt en nodig is.

In Buytenwegh en Meerzicht werken we met vijf buurtbewoners die het nieuws uit de wijk verslaan. Wij hebben geleerd dat deze mensen met de juiste begeleiding weer arbeidsritme op doen, weer in een team functioneren, trots zijn op wat ze voor hun wijk doen en een snel groeiend netwerk opbouwen. Dit alles geeft hen een waardevolle tijdsbesteding of zelfs een kansrijke positie op de arbeidsmarkt.

2. Lokaal karakter

Het project vindt plaats in wijken van de gemeente Zoetermeer. Juist omdat het op wijkniveau afspeelt zijn bepaalde onderwerpen ineens interessant nieuws. Denk aan drempels in een bepaalde straat of een vergunning of projecten met nieuwkomers, acties van scholen in de wijk enz.

3. Vernieuwing van lokale democratie

Allerlei soorten nieuws komen voorbij. Zoetermeer Actief is wekelijks aanwezig bij het persuurtje en publiceerd en maakt items over aangekondigde persberichten van de gemeente. Hiernaast maakt zij ook nieuws uit de straat of van om de hoek. Kleinschalige projecten, problemen op straatniveau krijgen ook aandacht. Hier zijn zij vaak de enige massamedia die er aandacht voor heeft. Bijvoorbeeld een half jaar geleden toen een detailhandel winkel in ons centrale winkelcentrum haar deuren moest sluiten met hulp van de politie en er gewonden gevallen waren vanwege de enorme toeloop na een kortingsactie. Zoetermeer Actief was er als enige bij met fotograaf en had dit nieuws op haar site.

4. Duurzame impact

Verschillende onderdelen zijn op zichzelf vernieuwend. Vanuit de gemeente bekeken: Vrijwilligerswerk is altijd al een mogelijkheid geweest om de inspanningsplicht bij de bijstand te voldoen, nieuw is dat hier ook inwoners de kans krijgen die relatief kort geleden in de uitkering terecht zijn gekomen. Bij bestaande werkwijze komen zij niet in aanmerking voor vrijwilligerswerk. Nu is gekeken naar de inhoud en hebben kandidaten zelf aangegeven graag nieuwe recente werkervaring te willen opdoen in een project gericht op hun vakgebied. Steeds meer bieden van maatwerk en daarbij uitgaan van de inzichten van de burger is een proces dat op grote schaal meer en meer wordt toegepast. Hier is dat o.a. bij de afdeling Werk, Zorg en Inkomen goed zichtbaar geworden. Mede hierdoor is ruimte ontstaan voor zeer lokaal nieuws, onderwerpen die er toe doen in de samenleving maar waarvoor in de grotere mediakanalen geen ruimte lijkt te zijn.

5. Grootste uitdaging

  • Het enthousiasme vast te houden onder de deelnemers en te voorkomen dat de begeleidingstaak een te grote impact heeft op de initiatiefnemer.
  • Intern; hoe toon je meerwaarde van dergelijke projecten aan, als uitstroom uit de uitkering niet snel volgt?
  • Welke indicatoren worden niet geraakt, welke wel?

6. Ondersteuningsvraag

Incidentele inkomsten via subsidies gaat goed. De gemeente heeft de oprichting gesubsidieerd, huurt ons zo nu en dan in voor klussen (foto). Wij hebben van Fonds 1818 een bedrag van 4000,- euro gekregen voor de eerste opstartkosten Mijn Wijk Buytenwegh. Sommige deelprojecten worden met financiële steun van de gemeente uit het potje maatschappelijke initiatieven en vanuit werk, zorg en inkomen gefinancierd. Hoe komt de stichting goed los van gemeentelijke subsidies.

Algemene inkomensstroom is een lastig probleem. Momenteel wordt nagedacht over een serieuze aanpak om advertentieruimte te verkopen op de website. De website zal dit jaar nog vernieuwd worden en in een nieuw jasje worden gestoken. De traffic is goed, zo'n 4000 bezoekers per dag en bij spectaculaire nieuwsberichten over de 6000 bezoekers.

Een andere vraag is hoe de stichting en de organisatie in te richten, of misschien juist wel niet? Nu draait alles om de twee initiatiefnemers, Mark en Rita. Wat is handig in deze, wie kan hen professioneel adviseren.

 

 

Welke partijen van binnen de gemeente zijn betrokken bij het experiment?

Wethouder, Teammanager WZI, Beleid WZI, Werkacademie, Communicatie

Welke partijen van buiten de gemeente zijn betrokken bij het experiment? 

Stichting Zoetermeer Actief

 

Contact

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *