Argu

Thema(s):
E-democratie

Politiek is te veel marketing en te weinig inhoud, stelt Argu. Het bestaat te veel uit oneliners op verkiezingsposters en te weinig uit het vinden van oplossingen voor problemen. Discussies over grote onderwerpen, zoals besluiten die het bestuur van ons land moet maken, zijn belangrijk om op internet te voeren. Op het Argu-politieke platform worden discussies op een nieuwe manier gestructureerd: ingedeeld op vraagstuk, idee en argumenten. Om sneller helder te krijgen wat het probleem is, welke oplossingen er bestaan, en wat de voor- en nadelen zijn per oplossing. Argu zet de Democratic Challenge in om gebruikers te bereiken en op zoek te gaan naar interessante casussen. Argu zoekt gemeenten, provincies en rijksoverheden die e-participatiemiddelen willen inzetten.

Vernieuwend

Bestaande online inspraaksystemen maken gebruik van conventionele reactiemodellen, waarbij alle reacties als een lange lijst worden weergegeven. Argu introduceert een unieke discussiestructuur waarmee inhoudelijk, beargumenteerd dialoog wordt gestimuleerd. We zetten mensen aan om te denken in oplossingen en argumenten. We maken complexe discussies overzichtelijk door voordelen en nadelen per idee helder weer te geven. Doordat we usecases hebben uitgedacht voor burgers, politici en ambtenaren, kunnen we alle relevante actoren betrekken op één platform.

Impact

1) Meer burgers worden inhoudelijk betrokken bij vraagstukken en beleidsvoorstellen. 2) Alle betrokkenen worden geconfronteerd met alle argumenten, waardoor knelpunten snel worden geïdentificeerd en gecommuniceerd naar zij die een beslissing moeten maken. 3) Politieke partijen worden gestimuleerd om heldere onderbouwing te geven voor hun mening, waardoor politieke partijen eerder geneigd zullen zijn om voor ideeën te zijn waar goede argumten voor zijn. 4) Communicatie over genomen beslissingen van overheden is verbeterd, doordat iedereen op Argu gemakkelijk kan zien wat er is gekozen en waarom dit is gekozen.

Overdraagbaar

Het Argu platform is gemakkelijk in te zetten voor alle overheden. De software is flexibel en zeer schaalbaar.

Contact

1 reactie

  • riekje hoffman zegt:

    Graag zou ik meer te weten komen over dit project vanuit de burger.
    Hoe en op welke wijze kun je hierop aansluiten.

    Groet,
    Riekje Hoffman

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *