Buitenraad Lelystad

Thema(s):
Gemeenteraad & zeggenschap

De Buitenraad is in onze ogen een inspirerend voorbeeld waarbij we als lokale overheid met mensen op een informele wijze in gesprek in gesprek gaan over dingen die echt leven in Lelystad. De Buitenraad is daarmee een structurele ontmoetingsplaats waarbij er maandelijks ruimte en tijd wordt gecreëerd voor openheid, dialoog en verbinding tussen de lokale politiek en onze inwoners in een compleet informele setting. Deze maandelijkse bijeenkomsten van de Buitenraad vinden buiten het Stadhuis plaats en zijn gericht op interactie met de samenleving, instellingen en organisaties. De invulling hiervan wordt bepaald door de lange termijn agenda, de informatiebehoefte van de raad en/of vraag vanuit de samenleving, instellingen en organisaties. Meer informatie kunt u vinden op www.buitenraad.nl. Inmiddels is het projectteam ook aan het verkennen welke mogelijkheden loting biedt om bewoners bij de lokale democratie te betrekken.

Vernieuwend

Het is vernieuwend omdat de agenda daadwerkelijk bepaald wordt door de samenleving, en de gemeenteraad van Lelystad zich als netwerkpartner opstelt gericht op interactie en voorbereiding van besluitvormingsprocessen.

Impact

Over drie jaar hopen we dat de raad de besluitvorming voor een aantal thema’s grotendeels overlaat aan de samenleving.

Overdraagbaar

De Buitenraad keert het besluitvormingsproces om gericht op overheidsparticipatie aansluitend bij de energie en initiatieven vanuit de samenleving. Deze manier van werken kan een voorbeeld zijn voor andere gemeenten die ook zoeken naar nieuwe manier om de democratische besluitvorming meer legitimiteit en draagvlak te geven. Het concept buitenraad is breed inzetbaar voor diverse thema’s.

Contact

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *