Youmee

Thema(s):
E-democratie

Waarom levert jouw experiment een bijdrage aan dit thema?

Youmee is een concept voor burgerparticipatie. Met Youmee richten wij ons nadrukkelijk op inspraak en besluitvorming op een laagdrempelige manier voor iedereen vanaf 12 jaar.

1. Concreet experiment

In oktober 2016 starten wij een pilot op in Overijssel. Youmee wordt dan in zoveel mogelijk gemeenten getest.We betrekken hogescholen en MBO om ons te ondersteunen bij het verspreiden en het testen van Youmee onder alle doelgroepen. Op dit moment bouwen wij aan een prototype dat we medio juni introduceren bij burgemeesters, griffiers en politici. Tevens starten we dan een crowdfundingcampagne op om burgers te informeren en betrekken bij Youmee.

2. Lokaal karakter

Youmee is een concept dat op alle niveau's de democratie wil vernieuwen, zowel op lokaal als op regionaal en landelijk niveau. Youmee zal de meeste impact op lokaal niveau hebben, omdat dit vraagstukken zijn die het dichtst bij de mensen liggen.

3. Vernieuwing van lokale democratie

Gemeenten kunnen voorstellen op wijkniveau in Youmee plaatsen en daarbij kiezen voor 1 wijk, meerdere wijken of de hele gemeente.

1. in Youmee kunnen raadsvoorstellen worden geplaatst, waarover de burger zich vóórafgaand aan de besluitvorming in de raad mag uitspreken

2. in Youmee kunnen burgerbesluiten worden geplaatst, waarbij de besluitvorming bij de bewoners ligt.

4. Duurzame impact

Voor het proces van besluitvorming in Youmee is geen wetswijziging nodig. Daarmee kan Youmee direct worden ingevoerd. Youmee zal een grote impact hebben op de gebruikers. Kijkt u ook op onze website www.youmee.nl bij voordelen.

5. Grootste uitdaging

Kunnen wij voldoende gemeenten overtuigen om mee te doen met de pilot? Kunnen wij met de crowdfundingcampagne voldoende mensen bereiken en enthousiasmeren? Wat zullen volksvertegenwoordigers van Youmee vinden en zullen zij het gebruiken?

6. Ondersteuningsvraag

Wij hebben Youmee ontwikkeld vanuit onze kennis en ervaring als burgers en als fractievoorzitter in de raad van Zwolle. Daarbij hebben wij vooral gedacht aan de gebruikers: burgers van 12 jaar en ouder in Nederland. Erkenning, verbondenheid, idealisme, invloed en plezier zijn aspecten die we voor de mensen in gedachten hebben. Maar zijn wij iets vergeten? Hoe kunnen wij Youmee nog gemakkelijker en breder inzetbaar maken? Is Youmee intuïtief en logisch voor alle gebruikers?Daarnaast ontvangen wij geluiden vanuit de griffie dat politici nog lang niet allemaal zo bezig zijn met vernieuwing in het bestuur. Hoe kunnen we hen enthousiasmeren voor Youmee? Een belangrijk onderdeel voor succes is de respons en wederkerigheid die Youmee de verschillende gebruikersgroepen biedt.

Een ander aspect is zeer praktisch: hoe ontlasten we de griffiers zoveel mogelijk bij het gebruiken vanYoumee? Op welke wijze kunnen we automatiseren?

 

Welke partijen van binnen de gemeente zijn betrokken bij het experiment?

nu nog voornamelijk griffiers en participatiemedewerkers

Welke partijen van buiten de gemeente zijn betrokken bij het experiment?

het onderwijsveld

 

Contact

1 reactie

  • Toine Fennis zegt:

    Waar is de crowdfundingcampagne precies voor nodig? Gaat het om kosten voor hosting, bouw of licentiekosten? Is Youmee open source? Staat het binnenkort ook op github?
    Gaat het om promotie of redactionele inzet?
    Waarom het concept niet gewoon crowdsourcen en vragen wat er nu precies nodig is (datgene wat je wilt betalen met het crowdfund geld) : Ik denk aan eerste pitch met uitleg / instructiefilmpje met registratie en walkthrough, eerste opzet van een thema- of doelgroepvraag en de verificatie. Evt. Plaatsing van code op de website van de gemeente en evt. website van de betrokken partijen / partners.
    Hosting, redactie, vormgever etc. Goedkope opties zijn fiverr.com anders ook 99designs.com

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *