TIP-panel

Thema(s):
E-democratie

Waarom levert jouw experiment een bijdrage aan dit thema?

Omdat we per gemeente in staat zijn om een groep mensen periodiek te raadplegen, met aantrekkelijke vragen, over hoe zij hun eigen woon- en werkklimaat willen verbeteren en dit per (postcode)gebied aan de verantwoordelijke personen kunnen presenteren EN tegelijkertijd de onderzoeksresultaten kunnen presenteren in de lokale krant waarbij hoor/wederhoor plaatsvindt.Daarbij wordt ingezet op RAADplegingen (opbouwend) en niet op OPINIEpeilingen. De werknaam is TIP-panel. Door actief op zoek te gaan naar TIPS, van de burgers, ontstaan nieuwe denkrichtingen.

Burgerparticipatie in optima forma, waarbij het vernieuwd element er in zit, dat alle raadstukken van te voren kunnen (en worden) geraadpleegd via het TIP-panel. De burger geeft zijn TIPS en deze worden meegenomen in de raadstukken. Dit is o.a. gebeurd bij het afvalbeleid, handhavingsbeleid, evenementenbeleid, parkeerbeleid en asielzoekersbeleid bij diverse gemeenten. De voordiscussie vond plaats in het panel, waarna de gemeenteraad een beslissing mag nemen.

1. Concreet experiment

Op dit moment hebben we op 8 plekken (gemeenten) een samenwerking lopen tussen een huis-aan- huiskrant en een burgerpanel. De combinatie tussen onderzoeksbureau en lokale media is een interessante, aangezien uit de praktijk blijkt dat veel mensen zich inschrijven en periodiek meedoen met de raadplegingen. Ze krijgen hiervoor niet betaald. Het werven van de leden gebeurt via social media en via het werven in de huis-aan-krant.

In de gemeente Horst aan de Maas zijn er op dit moment 1600 leden (inwoners: 40.000) en in Laarbeek 1.000 (inwoners: 22.000). Zie bijvoorbeeld TipMooiLaarbeek.nl.

De kosten van het panel dragen wij waardoor we ook kritische raadplegende vragen over de gemeente kunnen stellen . En dit gebeurt ook. Sommige gemeenten laten daarnaast enkele vragen meelopen met de maandelijkse raadpleging. Overigens merken we overal dat de gemeenten het prettig vinden om maandelijks feedback te krijgen van burgers (en ze het op een presenteerblaadje krijgen aangeleverd ).

In 2040 heeft elke gemeente een eigen burgerpanel (in het huidige tempo met de huidige middelen die we hebben). Elke dag zijn we aan het bekijken hoe we dit kunnen versnellen. Het krijgen van vertrouwen bij huis-aan-huiskranten is een lang project. Als er bij het TIP-panel kan worden vermeld dat het initiatief wordt ondersteund door Democratic Challence dan helpt dit ons. Ook het bieden van ondersteuning helpt. De panels kunnen draaien doordat we voor lokale verenigingen en lokale bedrijven marktvragen meenemen in de raadpleging en ik -en mensen verklaren me voor gek- deels ideologisch er in zit. Ik vind dat de besluitvorming in de gemeente echt beter kan, als er meer informatie voorhanden is. Dan ontkom je er niet aan om onderzoek te doen.

In Limburg zijn we het systeem opgestart. In Texel hoorde ze er van, waarna we in Texel het verhaal hebben gehouden. Alles gaat uiteindelijk op de blauwe ogen, dus enige ondersteuning helpt.

2. Lokaal karakter

Elke burger kan mee doen met het TIP-panel. We zien dat zowel jong als oud wil meedenken en meepraten.

3. Vernieuwing van lokale democratie

De raadpleging (dus de uiteindelijke besluitvorming) kan worden ontleend op 8 demografisch factoren. Mensen moeten zich op deze 8 factoren inschrijven bij het TIP-panel. Bij eventueel onvoldoende draagvlak kan bekeken worden of dit bepaalde subgroepen zijn. Gerichte verbeterpunten of aanvullingen kunnen dan worden gedaan.

4. Duurzame impact

Een gemeenteraadsverkiezingen is een peiling, die 1x in de vier jaar wordt gehouden. De TIP-panels versturen maandelijks een raadpleging: 48 metingen. Deze worden opgezet buiten de gemeente om. In samenwerking met de lokale media. Door de raadplegende vragen worden bruggen gebouwd richting de overheid.

5. Grootste uitdaging

Het concept uitbreiden op nieuwe locaties en vertrouwen krijgen.

6. Ondersteuningsvraag

Het mogen noemen dat de TIP-panels ondersteund worden door Democratic Challenge om het makkelijker te maken om nieuwe panels op te zetten. De raadplegingen bij de huidige panels worden via een enquete-systeem ondersteund. In verband met het ontbreken van voldoende kennis/middelen is deze nog lang niet uitontwikkeld. Zo zou het mogelijk moeten zijn dat de raadplegers (respondenten) zelf moeten kunnen inloggen om te zien wat met hun antwoorden is gedaan.

Door de panels ontstaan overigens ook nieuwe verdienmodellen voor de lokale media, die tevens wekelijks nieuwe artikelen schrijven over de raadplegingen. Wellicht hoort dat element meer bij het punt burgerjournalistiek.

 

 

Welke partijen van buiten de gemeente zijn betrokken bij het experiment?

Lokale media

 

Contact

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *