We kunnen elkaar nog meer vertellen

Thema(s):
Democratische vaardigheden

Doelen:
• Samen leven niet moeilijker maken dan dat het van zichzelf al is.
• Heldere en gemeenschappelijke taal over samen leven.
• Overzicht op wederzijdse afhankelijkheid van leef- en systeemwereld.
• Inzicht wat betreft persoonlijke toegevoegde waarde voor de ander en omgeving.
• Inzicht wat betreft toegevoegde waarde van de ander voor jou.
• Uitzicht op een aansprekende leefomgeving.
• Online mogelijkheden benutten voor het versterken van offline.
• Een aansprekende wij(k)agenda waarbij de regie zo dicht mogelijk bij de inwoners zelf wordt gelaten…

Hoe?
1. Introductie van een helder en gemeenschappelijk begrippenkader over samen leven (5R), wat bruikbaar is voor gezin, school en samenleving (integraal/samenhangend).
2. Gebruik van een “offline-based community tool” (OBCT) waarbij wijkbewoners op aansprekende wijze gestimuleerd worden mee te doen, denken, durven en dromen… als het gaat over hun wijk. De verbinding van de brede en (in)formele nuldelijn wordt hiermee ook versterkt. Een eerste test-versie (voor het project Verrijk je Wijk voor de gemeente Den Haag) is al beschikbaar.

Op welke wijze vernieuwt het de lokale democratie?
Doel van het project is niet zozeer het vernieuwen van de lokale democratie, als wel het versterken ervan. Door het gebruik van een heldere en gemeenschappelijke manier van spreken over de wederzijdse afhankelijkheid tussen inwoners en gemeente heeft een positief effect op een effectieve samenwerking tussen deze twee. Bijkomend voordeel is dat op basis van deze taal zowel de gemeentelijke dienstverlening, ook veel gehoorde begrippen als ‘eigen kracht’ en ‘zelf- en samenredzaamheid’ concreet kan worden gemaakt als een verhouding van (slechts) vijf werkwoorden. Doordat het begrippenkader aansluit op het systeem van de leefwereld wordt het door alle betrokken (h)erkent. Het maakt zichtbaar hoe een rechtsstaat (regels/sturen) en democratie (betekenissen/volgen) dienend zijn aan een samenleving (geheimen/verwonderen).

Vernieuwend

Het plan is vernieuwend omdat het principe ervan op verschillende niveaus van samenleven toe te passen is (gezin, school/werk en samenleving). Het gezin kan daarbij gezien worden als mini-samenleving en de samenleving als groot gezin. Het betreft een doorontwikkeling van het pedagogisch quitte van Wim ter Horst wat hij al beschreven heeft in 1980… In combinatie met de online-mogelijkheden van tegenwoordig is dit project een duidelijk voorbeeld van in- en renovatie.

Impact

Omdat dit project ‘slechts’ een handvat biedt om het onderlinge gesprek over samenleven te verhelderen, vraagt het niet veel onderhoud. De duurzame impact van het project zal verbonden zijn aan de toegevoegde waarde die de gebruikers van het begrippenkader ervaren. Daarnaast is het onze verwachting dat hoe bekender en vanzelfsprekender het gebruik van dit begrippenkader is binnen het sociaal domein, hoe groter de impact zal zijn.

Overdraagbaar

Aangezien het eerder genoemde systeem van de leefwereld (waarop het begrippenkader gebaseerd is) een universeel karakter heeft, is de overdraagbaarheid van het project naar onze verwachting zeer hoog.

Contact

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *