Stem van de stad

Thema(s):
Burgerjournalistiek

Stem van de Stad wil dat wijk- en burgerpersbureaus, zoals in Amsterdam Noord, Bos en Lommer en de Schilderswijk en Transvaalbuurt in Den Haag, een groter deel van de bevolking gaan vertegenwoordigen. Daarbij is een lokaal netwerk nodig: organisaties en instellingen die belang hebben bij een wijkpersbureau en het willen ondersteunen. Lokale overheden, bewonersorganisaties, ondernemers, buurtscholen, weekendacademies. Met hulp van de Democratic Challenge wil de Stem bereiken dat professionals trainingen gaan geven aan de schrijvende burgers. Met als doel: inwoners met verschillende opleidingsniveaus en met diverse moedertalen leren beter te verwoorden wat er speelt in hun buurt en in hun leven. Het project moet bekendheid krijgen, zodat andere burgerpersbureaus hun kennis en ervaring kunnen delen.

Vernieuwend

Vernieuwend in De Stem van de Stad zijn de brede aanpak met een groot ondersteunend netwerk van instellingen en opleidingen en de inclusiviteit, waardoor de meerderheid van de bevolking (de laaopgeleide nieuwe stadsbewoner) zijn/haar stem kan laten horen.

Impact

Veel meer stadsbewoners kunnen verwoorden wat de problemen en oplossingen zijn in hun wijk en hebben het netwerk om er ook iets aan te doen.

Overdraagbaar

Buurtbewoners, buurtwerkers en docenten en studenten krijgen training on the job om zelf aan het werk te gaan.

Contact

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *