Samenleving Voorop

Thema(s):
Veranderprocessen & overheidsparticipatie

De economische recessie en de maatschappelijke ontwikkelingen vragen een fundamenteel andere kijk op de samenleving en op de rol van de lokale overheid. De gemeente Leusden wil met het traject ‘Samenleving voorop’ zo goed mogelijk invulling geven aan deze opgave. Leusden vindt het belangrijk de burger in dit proces te betrekken omdat er zo meer draagvlak is voor verandering en kennis en kunde in de samenleving benut wordt.

Vernieuwend

In den lande wordt vaker ingezet op ontwikkelingen als Samenleving Voorop. Het vernieuwende van onze beweging is dat wij gelijktijdig inzetten op 5 domeinen. Voor het domein Bestuur hebben we diverse activiteiten gedaan, zoals:
* bijeenkomst over de Raad van de Toekomst
* bijeenkomst over overheidsparticipatie en de rol van de raad
* Raadsvoorstellen waarin expliciet wordt ingezet op Samenleving Voorop door een andere werkwijze.
Vanuit de kennis en kunde (van onszelf opgedaan in de afgelopen jaren, maar ook van externe sprekers) willen we komen tot een volgende stap op het domein Bestuur.
De volgende stap is te komen vanuit de theorie naar de praktijk. Met deze challenge willen we inzetten op een intensief traject van één jaar om met de raad te komen tot een nieuwe werkwijze handelend vanuit de visie Samenleving Voorop.

Impact

Inzet op het domein Bestuur zorgt er voor dat het democratische proces daadwerkelijk kan veranderen. Het domein Bestuur is het ideale domein om verandering te bewerkstelligen. Het domein heeft zeggingskracht en sturingsmogelijkheden. We hebben de afgelopen jaren vooral ingezet op houding en gedrag van ambtenaren om initiatieven mogelijk te maken. Het is nu een goed moment om in te zetten op de raad. Zeker ook omdat over een aantal jaar opnieuw verkiezingen zijn. De challenge is om voor die tijd de raad een eigen nieuwe werkwijze te laten ontwerpen. Over 3 jaar moet die werkwijze staan en wordt op de nieuwe manier gewerkt.  Tevens gaat van de nieuwe werkwijze een stimulans uit naar het domein Samenleving. En daar zullen de daadwerkelijke resultaten merkbaar worden!

Overdraagbaar

We zetten met de challenge in op het domein bestuur. Het mooie is dat onze hele ontwikkeling Samenleving Voorop overdraagbaar is. De ervaringen die we de afgelopen jaren hebben opgedaan (wat werkt wel en wat werkt niet om tot een cultuurverandering in de organisatie te komen, hoe krijg je de samenleving in beweging – wat werkt wel en wat werkt niet, waar zijn we tegenaan gelopen in de praktijk) etc. kan worden doorgegeven.
Het domein bestuur is interessant voor andere gemeenten, omdat iedere gemeente te maken heeft met een college en raad. Voor de lokale democratie is het domein Bestuur een heel belangrijke speler. Hoe krijg je ontwikkeling binnen dit domein, en wat is er mogelijk aan ontwikkelingen? Dat willen wij gaan uitzoeken, en onze ervaringen en do’s en dont’s willen we delen.

Contact

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *