Omgevingsforum

Thema(s):
Omgevingswet

Omgevingsalert.nl is een online discussiepagina in het teken van één specifieke vergunningaanvraag. Burgers en bedrijven kunnen hier reageren op de vergunningaanvraag en suggesties doen, feitelijk een soort zienswijze 2.0. Deze commentaren zijn ook voor anderen zichtbaar en de gemeente en de aanvrager kunnen hier op reageren. Mensen worden uitgedaagd om aan te geven wat zij sterk aan het plan vinden of wat zij liever anders zouden zien. De gemeente krijgt hiermee vroegtijdig beeld van wat er leeft rondom een beoogde verandering en de aanvrager krijgt input om zijn plan te verrijken en veranderen om meer draagvlak te creëren en daarmee zijn kans op een succesvolle aanvraag te verhogen. Via de challenge zoekt Omgevingsalert gemeenten die een pilot van een half jaar willen doen. Daarnaast zoeken ze juridische ondersteuning en financiering om de pilot in minstens twee gemeenten uit te voeren.

Vernieuwend

Het heeft vanzelfsprekend raakvlakken met de OmgevingsAlert App (daar sluit het op aan) en heeft enkele overeenkomsten met Argu.co. Het verschilt van Argu.co doordat Argu.co vooral opiniërend en beleidsmatig is en omgevingsforum heel specifiek is toegesneden op (discussie in) het vergunningenproces. Zo zijn bijvoorbeeld alle vergunningdetails en bestemmingsplannen zichtbaar/opvraagbaar en wordt de discussie gevoerd vanuit de 3 rollen in dit proces (stakeholder, gemeente, aanvrager).

Impact

Omgevingsforum helpt in het sneller bereiken van consent of consensus over veranderingen in ruimtelijke inrichting en kan bijvoorbeeld bijdragen aan een hogere kwaliteit van bouwplannen door slimmer gebruik te maken van de denkkracht van stakeholders. Het leidt tot hogere tevredenheid van burgers op aspecten als transparantie, besluitvorming en participatie.
Het past bij een reflectieve, dialogische lokale overheid én sluit aan bij de (gedachten achter de) Omgevingswet.

Overdraagbaar

Omgevingsforum is –zodra het zich in de pilot heeft bewezen en kinderziektes zijn opgelost- uitrolbaar naar elke lokale overheid in Nederland. Lessons learned en evaluatieresultaten worden vanzelfsprekend gedeeld naar elke geïnteresseerde gemeente.

Contact

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *