Nimma Politics

Thema(s):
Burgerjournalistiek

Het plan:
Een jongerenredactie maakt een maandelijkse talkshow van 15 minuten op de lokale zender N1 over politiek en besluitvorming met daarin interviews met politici, (bekende en onbekende) jongeren, straatinterviews, optredens en reportages over actuele, lokale onderwerpen. De effecten van dit programma zijn:
– Jongeren worden bewust van politieke thema’s en de invloed die zij hierop hebben.
– Het beleid van politici en de gemeente Nijmegen wordt kritisch gevolgd door jongeren.
– Politiek Nijmegen en ambtenaren krijgen een goed beeld wat er leeft onder jongeren in Nijmegen
– Een jongerenredactie wordt opgeleid in het maken van een programma over politiek en democratie.

Ideevorming en initiatiefnemers:

Initiatiefnemers zijn jongeren van Jimmy’s Nijmegen en NimmaTV
– Jimmy’s Nijmegen is dé plek waar jongeren in Nijmegen terecht kunnen met hun vragen, ideeën en talenten. Jimmy’s wordt op dit opgebouwd door een diverse groep van enthousiaste jongeren in de leeftijd van 14 tot 21 jaar.
– NimmaTV is al zes jaar het jongerentelevisie programma in Nijmegen, gemaakt voor en door jongeren, uitgezonden op de lokale zender N1.

In februari 2015 hebben drie raadsleden contact gezocht met Jimmy’s en de redactie van NimmaTV om te verkennen wat er nodig is om de politiek dichter bij jongeren te brengen en hoe de gemeente Nijmegen hun beleid (en de besluitvorming hierover) beter kunnen afstemmen op der doelgroep.

In co-creatie sessies met raadsleden en jongeren is naar voren gekomen dat jongeren weinig afweten van lokale politieke besluitvorming en het hen eigenlijk ook niet veel interesseert. Toch gaven jongeren aan zich te beseffen dat het belangrijk is dat jongeren gehoord worden door de politiek en de gemeente Nijmegen en dat ze beseffen dat ze invloed kunnen uitoefenen. Maar hoe doe je dat?

Uit een brainstormsessie is naar voren gekomen dat:
Een jeugdverbinder de schakel kan zijn tussen beleidsmakers, politici en jongeren.
Jongeren politiek en beleid in simpele taal willen.
Onderwerpen op manieren geagendeerd kunnen worden die jongeren aanspreken, bijvoorbeeld door filmpjes en televisie.
Er veel meer gebruik gemaakt kan worden van social media

Met deze ideeën zijn jongeren en de raadsleden aan de slag gegaan. Er is een initiatiefvoorstel ingediend aan de gemeenteraad om een jeugdverbinder aan te stellen. Dit voorstel is op onlangs door een grote meerderheid aanvaard.

Ook hebben jongeren nagedacht hoe ze beleid en besluitvorming kunnen kunnen vertalen naar jongeren én hoe jongeren thema’s die belangrijk zijn voor hen op de politieke agenda kunnen zetten. Tijdens een co-creatie sessie ontstond het idee om een televisieprogramma te maken, gericht op jongeren en politiek.

Het programma

Een talkshow, voor en door jongeren met presentatoren waar jongeren (m/v)graag naar kijken en luisteren. In het programma wordt niet alleen gepraat, maar ook gelachen, muziek gemaakt en er wordt afgewisseld met reportages. Het programma is luchtig van aard, maar kan ook kritisch zijn: raadsleden en het college van B&W worden bevraagd over onderwerpen waarbij ze scherpe vragen kunnen verwachten over het beleid wat gevoerd wordt en de politieke meningen van partijen. Het programma speelt in op actuele onderwerpen die spelen in Nijmegen. Bij belangrijke debatten in de gemeenteraad staat een camerateam klaar om vragen te stellen aan betrokkenen in het gemeentehuis.

Het programma heeft de volgende onderdelen:
– Interviews met bekende (bijvoorbeeld rappers, sporters) en onbekende, jonge gasten over thema’s die jongeren aangaan. Ook worden raadsleden, wethouders en ambtenaren uitgenodigd om over deze thema’s te praten. Er wordt verkend hoe hoe jongeren invloed kunnen uitoefenen op deze onderwerpen in de politiek en daarbuiten.

– Reportages waarbij in beeld gebracht hoe politieke besluitvorming werkt, wat de invloed van jongeren daar in kan zijn, welke krachten er spelen in dit proces en wat het uiteindelijke resultaat is. Een aantal onderwerpen zijn reeds bedacht door de jongeren van NimmaTV:
* De besluitvorming rondom de plaatsing van een trapveldje.
* Een nieuw jongerencentrum in Nijmegen Noord: hoe komt dat tot stand?
* Een bezoek aan de wekelijkse politieke avond van de gemeente Nijmegen.
* Het gebruik van cannabis onder jongeren, wat doet de gemeente daarmee.
In deze reportages worden interviews gehouden met betrokken jongeren, jongerenwerkers, bewoners, ambtenaren en wethouder. Er worden beelden gemaakt van de activiteiten rondom deze onderwerpen, bijvoorbeeld de raadvergadering, bewonersavond of opening van de voorziening

– Straatinterviews met jongeren over actuele thema’s en onderwerpen die jongeren belangrijk vinden. Ze worden gevraagd naar hun mening en of zij weten welke invloed zij hebben over deze onderwerpen. Voorbeelden van onderwerpen zijn:
* Schoolverzuim: hoe kan dit het beste aangepakt worden.
* Hangjongeren, moet de gemeente daar iets voor regelen of zijn buurtbewoners hiervoor verantwoordelijk
* Worden jongeren voldoende gehoord door de politiek

De interviews, reportages en straatinterview zijn in het programma met elkaar verweven: de gasten geven commentaar op de filmpjes en worden op jouralistiek wijze hierover ondervraagd. Bekende Nijmeegse rappers kunnen optreden in het programma, eventueel met een rap over het onderwerp.

Interactief
Jongeren kunnen uiteraard reageren op de uitzending via Facebook en Twitter. Ze kunnen ook zelf onderwerpen aandragen die behandeld kunnen worden in een volgende uitzending.

Locatie (scholen of studio)
Een mogelijkheid is om het programma op te nemen op een school, zodat scholieren ook kunnen participeren. Deze optie heeft de voorkeur maar dient verder uitgewerkt te worden (hiervoor is samenwerking nodig van scholen). N1 (lokale omroep) heeft haar studio ter beschikking gesteld voor de opnames van het programma.

Gemaakt door jongeren
Er wordt een redactie opgezet van jongeren die betrokken zijn bij NimmaTV en jongeren die geïnteresseerd zijn in politiek. Samen dragen zij zorg voor de inhoud van de talkshow, ze nodigen gasten uit, maken reportages en straatinterviews en ze zorgen ervoor dat er een goede balans is tussen de inhoud en vorm. Het technische gedeelte (camera, geluid, montage) wordt verzorgd door deelnemende jongeren van NimmaTV.

De Jeugdverbinder
De jeugdverbinder zal de redactievergaderingen bijwonen en voorzien van informatie over politiek, invloed en besluitvorming. De redactie krijgt hierdoor de nodige kennis om het programma goed te maken en een kritische, journalistieke houding te vormen.

Voorbeelden van eerder gemaakte reportages van NimmaTV:


Het kanaal van NimmaTV:
https://www.youtube.com/user/NTVNijmegen

Facebookpagina van Jimmy’s Nijmegen:
https://www.youtube.com/user/NTVNijmegen

contact:
info@nimma.nl
r.van.wees@tandemwelzijn.nl

Vernieuwend

Het plan is bedacht door jongeren, zij hebben goed nagedacht over een wijze waarop alle jongeren in Nijmegen invloed kunnen uitoefenen op de gemeente Nijmegen en de lokale politiek. Ze hebben aangegeven dat hiervoor een vorm voor nodig is die jongeren aanspreekt: media, filmpjes, televisie. Jongeren die journalistiek bedrijven kunnen beleid kritisch volgen en door het in beeld brengen van meningen en ideeën van jongeren worden thema’s op de kaart gezet bij gemeente en politiek.
Dit is een nieuw concept voor Nijmegen, we konden ook geen voorbeelden vinden van vergelijkbare programma’s in andere steden.

Impact

De effecten van dit programma zijn:
Jongeren worden bewust van politieke thema’s en de invloed die zij hierop hebben.
De politiek en de gemeente Nijmegen worden kritisch gevolgd door jongeren. Zij zijn scherper op hun beloften en de effectiviteit van beleid.
Politiek Nijmegen en ambtenaren krijgen een goed beeld wat er leeft onder jongeren in Nijmegen. Beleid wordt beter afgestemd op de vraag van jongeren.
Het programma wordt duurzaam opgebouwd, de opgedane kennis van de deelnemende jongeren wordt overgedragen aan toekomstige deelnemers.

Overdraagbaar

Dit programma (of onderdelen hiervan) kan ook in andere gemeenten worden uitgevoerd door lokale omroepen, scholen, welzijnsorganisaties, enzovoorts. Het programma inspireert om met jongeren en politieke journalistiek aan de slag te gaan.
Thema’s die spelen in Nijmegen kunnen ook in andere gemeenten spelen. De opbrengst van bijvoorbeeld straatinterviews en reportages kan gebruikt worden in andere steden.
NimmaTV kan ondersteuning bieden in het opzetten van een lokaal politiek jongeren programma, bijvoorbeeld door het aanbieden van projectbegeleiding of het ontwikkelen van een handboek of instructiefilm. Geïnteresseerde partijen kunnen een kijkje nemen bij het jongerenteam.

Contact

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *