Inwonersmarkt voor gede(e)l(egeer)de zeggenschap

Thema(s):
Gemeenteraad & zeggenschap

Waarom levert jouw experiment een bijdrage aan dit thema?

In dit experiment wordt geëxperimenteerd met het verregaand overdragen van besluitvorming aan inwoners over de programmering, financiering en monitoring van projecten die in het kader van de ontwikkeling van de nieuwe gemeente Aalburg, Werkendam en Woudrichem worden uitgevoerd in 2017 en 2018.

1. Concreet experiment

De gemeenteraden van Aalburg, Werkendam en Woudrichem hebben besloten om per 1 januari 2019 samen te gaan in een nieuw te vormen gemeente. In het kader van deze herindeling zijn meer dan 20 groepen inwoners aan de slag gegaan met het opstellen van een toekomstvisie voor de nieuw te vormen gemeente, gebaseerd op het gedachtengoed van creatieve concurrentie. Eind 2016 is de concept toekomstvisie gereed. In het herindelingstraject zijn in 2017 en 2018 concrete uitvoeringsprojecten voorzien. Het experiment dat wordt aangemeld voor Democratic Challenge is één van deze projecten.

2. Lokaal karakter

Het betreft vernieuwing van de lokale democratie van de uit de drie gemeenten Aalburg, Werkendam en Woudrichem, nieuw te vormen gemeente.

3. Vernieuwing van lokale democratie

In het herindelingstraject wordt een toekomstvisie opgesteld. deze gaat over de inhoud (wat), maar geeft ook bouwstenen voor sturingsfilosofie (hoe) en het dienstverleningsconcept van de nieuw te vormen gemeente. In het traject worden visie en uitvoering aan elkaar gekoppeld. In de periode 2017-2018 wordt ruimte geboden om te experimenteren met "icoonprojecten" die de invulling geven aan de visie en de nieuwe gemeente. De visie komt tot stand met de kennis en ervaring van de inwoners uit de drie gemeenten als vertrekpunt. Inmiddels zijn 21 uit de bevolking samengestelde visiegroepen met bijna 300 inwoners aan de slag gegaan met het opstellen van een eigen toekomstvisie voor de nieuw te vormen gemeente. Uit het werk van deze groepen zal in een traject van een half jaar uiteindelijk de toekomstvisie voor de nieuwe gemeente ontstaan. De kern van het experiment is om deze groepen blijven te verbinden aan de (ontwikkeling van) nieuwe gemeente door hen gede(e)l(geer)de zeggenschap te geven over de projecten die de komende jaren worden uitgevoerd. Binnen door de huidige drie gemeenteraden bepaalde kaders vindt programmering, financiering en monitoring van de uitvoeringsprojecten plaats tijdens halfjaarlijkse inwonersmarkten. In het kader van de visieontwikkeling heeft onlangs een eerste markt plaats gevonden, waarbij de visiegroepen hun ideeën voor de toekomst hebben gepresenteerd aan andere inwoners en raadsleden. Dit succesvolle concept zal worden voortgezet en herhaald.

4. Duurzame impact

Het experiment is ingebed in het herindelingstraject van de drie gemeenten en zal worden vertaald in de besturingsfilosofie en dienstverleningsconcept van de nieuw te vormen gemeente. Het gaat om een systeem-en cultuurverandering, gericht op inwoners, raadsleden en medewerkers van de gemeente(n).

5. Grootste uitdaging

  • Formuleren van concrete inhoudelijke projecten om uit te voeren
  • Vergaren van startkapitaal voor ontwikkelfonds
  • Debat met gemeenteraden over gemeenteraad van de toekomst

6. Ondersteuningsvraag

Het experiment beoogt een fonds te ontwikkelen voor de cofinanciering van projecten. Daarvoor zullen klassieke bronnen worden aangeboord, maar de zoektocht is ook gericht op het ‘ombuigen’ van reguliere geldstromen; geld dat via. Doel is om zoveel mogelijk ‘vrij besteedbaar’ geld op te halen voor de ontwikkeling van projecten in de nieuwe gemeente, zodat de inwonersmarkt ook daadwerkelijk ruimte krijgt om te sturen.

 

 

Welke partijen van binnen de gemeente zijn betrokken bij het experiment?

Colleges, gementeraden van de drie her in te delen gemeenten Aalburg, Werkendam en Woudrichem

Welke partijen van buiten de gemeente zijn betrokken bij het experiment?

Ruim 250 inwoners, verenigngen en instellingen

 

Contact

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *