Area 055

Thema(s):
Democratische waarde van initiatief

Hoe ziet het stimuleren van actief burgerschap door de Stichting Energie fabriek Apeldoorn er uit?
De stichting neemt (potentieële) partners mee in de ontwikkeling, enthousiasmeert ze, zorgt voor draagvlak en verschaft duidelijkheid.
De stichting werkt aan vier onderwerpen:
• Stimuleren en ondersteunen van crossover samenwerking tussen burgerinitiatieven, de gemeente, onderwijsinstellingen, ondernemingen, een locale energiecoöperatie en maatschappelijke instellingen.
• Versterking van sociale cohesie en lokale zelfredzaamheid door burgerparticipatie (o.a via uitwisselingsprogramma’s met andere burgerparticipatie-initiatieven)
• Ontwikkeling van diverse vormen van kleinschalige bedrijvigheid (gerelateerd aan energieopwekking, duurzaamheid en/of maatschappelijke innovatie),
• Het verhogen van ruimtelijke kwaliteit o.a door het oplossen van leegstand vanbedrijventerreinen
In het project “Area 055, doeplek” zijn bovengenoemde onderwerpen alle vier aan de orde.
Area055, “ de doeplek” is een open innovatieplek waar burgers kunnen klussen, testen en experimenteren, waar iedereen kan toetreden die denkt wat toe te kunnen voegen. Tegelijkertijd is het een onderzoekslab en proeftuin en stadsschuur. Een plek waar de jeugd kan kennismaken met de nieuwste technieken, technologieen en met ontwikkelingen op het vlak van duurzaamheid. Mensen met een achterstand tot de arbeidsmarkt zijn hier ook nadrukkelijk bij betrokken.
Om het bovenstaande optimaal tot bloei te laten komen, is een andere rol van de gemeente nodig, dan zij gewend is. Minder vanuit regelgeving en sturing, meer faciliterend dan initierend. Wij merken dat dit in de laag onder de bestuurders, bij de gemeentelijke uitvoering, een moeizaam proces is. Daarom heeft de Energiefabriek maandelijks gesprekken met de gemeente waarin wij de gemeente informeren over de ontwikkelingen en als medespeler betrekken. Ook bespreken we daar de samenwerking en voorkomende knelpunten.

Vernieuwend

Om daadwerkelijke impact te hebben, zullen onze activiteiten niet geisoleerd plaatsvinden, maar verbonden zijn met de omgeving. Hierbij streven we naar inbedding in onderwijscurricula.
Ons project is uniek in Apeldoorn. De combinatie van herbestemming van een locatie door middel van verbindende, verbredende en versnellende burgerinitiatieven op het vlak van onderwijs, techniek, zorg, economie én human innovation heeft zich nooit eerder voorgedaan.

Impact

Het project zal bestaan uit activiteiten met een innovatief/ crossover aspect.
Concreet denken we hierbij aan onder andere de volgende projectactiviteiten;
• Testopstellingen van startups als CRE Group, Kugel Adviesbureau (techniek en economie)
• Onderzoek door TUe met bedrijven naar DC en/of Smart grid (techniek, onderwijs, economie)
• Technodiscovery of andere aanschouwelijke nieuwe technieklessen gefaciliteerd door lokale bedrijven en uitgevoerd door vrijwilligers. (techniek en onderwijs)
• Techniek gerelateerde stages voor MBO dropouts (techniek en arbeidsmarkt)
• Een leerwerktraject voor moeilijk opvoedbare jongeren (techniek en zorg)
• En verder; crossovers die wij nu nog niet kunnen voorzien, maar die zich vanuit de Doeplek-formule zullen aandienen.
Deze activiteiten zullen tot de volgende veranderingen leiden met het volgende effect:
De samenwerking levert voor de afzonderlijke partners extra mogelijkheden:
• Meer ruimte beschikbaar door flexibele inrichting
• Het feit dat MBO “dropouts” kunnen meewerken aan projecten van échte startups, heeft een positief effect op hun motivatie.
• Na afronding van de proeven van de Cleantech bedrijven, kunnen deze als basis voor TechnoDiscovery lessen worden gebruikt. Daardoor ontstaat er direct contact en uitwisseling tussen innovaties en primair onderwijs. Ook zorgt de creatieve aanpak van de techniek startups voor originele opdrachten ten behoeve van belevenis-onderwijs.
• De Cleantech startups kunnen gebruik maken van een complete werkplaatsuitrusing, wat de snelheid in het technische innovatieproces aanzienlijk verhoogd.
De effecten zijn niet pas over 3 jaar, maar vanaf het eerste moment merkbaar, beginnend op kleine schaal en zich steeds verder uitbreidend tot een onomkeerbare beweging.

Overdraagbaar

De projectactiviteiten van de Stichting Energiefabriek Apeldoorn zelf, bestaan uit het mogelijk maken van bovengenoemde projectactiviteiten door het benodigde organiserend vermogen te ontwikkelen, een leercultuur te bevorderen, het gemeenschappelijk gebruik van middelen te coordineren, te helpen bij het vinden van een passende (overleg)structuur en de voortgang te bewaken.
Wij vervullen dus de rol van aanjager, maar ook die van procesbegeleider ; wij bewaken de leercultuur en grijpen in, indien noodzakelijk. Deze procesbegeleider zal ook de structuur opzetten en zorgen voor borging van aanpak en inzichten. Vanuit deze structuur zullen andere deskundigen, op sociaal pedagogisch, financieel of ICT-vlak, specifiek plannen maken en implementeren. Onder verantwoordelijkheid van de procesbegeleider zullen deze in overdraagbare en toegankelijke werkwijzen worden vastgelegd en breed worden gedeeld. De Energie fabriek organiseert hiertoe onder meer uitwisselingsbijeenkomsten voor partijen die betrokken zijn bij de nieuwe economie, zoals de recent gehouden conferentie; “De nieuwe economie vraagt lef”. Deze conferentie was voor burgerinitiatieven en aanverwanten in heel Gelderland.

Contact

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *