Nieuwe dorpsdemocratie Neerijnen

Thema(s):
Dorps- en wijkdemocratie

Waarom levert jouw experiment een bijdrage aan dit thema?

Neerijnen gaat fuseren met Geldermalsen en Lingewaal. In een grotere gemeente is het extra belangrijk dat de verschillende kleine dorpen en kernen een actieve dorpsdemocratie ontwikkelen. In sommige kernen bestaan al dorpsraden, in andere nog niet. Het idee is dat dorpen enerzijds meer invloed en zeggenschap krijgen, maar dat draagvlak van de lokale gemeenschap dan essentieel is. (minimaal 30% van het dorp moet instemmen met plannen en ideeën). Het idee is door bewoners zelf geopperd en via een eerste digitale peiling bleken veel bewoners gecharmeerd te zijn van dit idee.

1. Concreet experiment

Ontwikkeling dorpsdemocratie in de 10 kernen van Neerijnen. In iedere kern komt een dorpsraad met eigen mandaat, beslissingsbevoegdheid en een breed draagvlak onder de bewoners.

2. Lokaal karakter

Gemeente Neerijnen, evt. ook bij de fusiepartners Geldermalsen en Lingewaal.

3. Vernieuwing van lokale democratie

Deze gedachten komen voort uit de NeerijnenTop, een traject dat gestart is op initiatief van de gemeenteraad. In de nieuwe context moet de gemeenteraad leren loslaten en zaken overlaten aan bewoners. Ook zullen nieuwe verbindingen worden ontwikkeld tussen de representatieve democratie en de participatieve democratie, bijvoorbeeld via het 'adopteren' van kernen door raadsleden. De precieze vormgeving zal zich het komend jaar uitkristalliseren.

4. Duurzame impact

Bewoners nemen en krijgen meer verantwoordelijkheid voor de zaken die hun eigen dorp betreffen.

5. Grootste uitdaging

Commitment van de gemeenteraad voor deze nieuwe lijn. Actieve bewoners vinden in alle kernen die bereid zijn tijd en energie te investeren in deze ontwikkeling. In een aantal kernen zijn deze bewoners er zeker, in andere kernen is het nog zoeken.

6. Ondersteuningsvraag

Leren van andere gemeenten. Wat zijn 'best practices' die als inspiratie kunnen dienen? Wellicht op onderdelen exposure of toegang tot financiering.

 

Welke partijen van binnen de gemeente zijn betrokken bij het experiment?

College van B&W, Gemeenteraad, griffier

Welke partijen van buiten de gemeente zijn betrokken bij het experiment?

bewoners Neerijnen

 

Contact

1 reactie

  • Geert Panhuysen zegt:

    De gemeenten Aalburg, Werkendam en Woudrichem gaan per 1 januari 2019 samen. Er zijn tenminste 21 dorpen en gehuchten in de nieuwe gemeente. Er zijn een stel klassieke dorpsraden, maar de meeste kernen missen zo iets. We zoeken naar aantrekkelijke initiatieven. Waar zijn goede voorbeelden?

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *