Heel Apeldoorn doet

Thema(s):
Veranderprocessen & overheidsparticipatie

Stimuleren door te laten zien hoe leuk het kan zijn. Meer beweging creëren.

Ons collegeprogramma geeft ons het volgende mee:

• In de stadsdeelaanpak willen wij de kracht en energie van onze inwoners en ondernemers de ruimte geven.
• Wij gaan de goede ideeën vanuit dorp en buurt niet langer institutionaliseren maar vooral het ‘doen’ faciliteren.
• Wij geven ruimte aaninwoners en ondernemers om meer invloed te hebben op de eigen omgeving, zoals bij groenonderhoud, inrichting openbare ruimte en speelplaatsen.
• – “De kern van ons handelen is op basis van gelijkwaardigheid en vanuit een positieve houding luisteren naar nieuwe en vernieuwende ideeën.”
• – “Wij moeten als overheid durven loslaten.”
• – “De bestuursstijl zal er een zijn van ruimte laten voor zowel de gemeenteraad als voor inwoners en partners in de stad voor inbreng, wijziging, verbetering en coproductie.”
• – “De wijze van communiceren is proactief en doorzichtig en we zeggen ook duidelijk waneer iets niet kan.“

In Apeldoorn wordt al jarenlang meegewerkt aan de openbare ruimte, door bewoners en bedrijven. Deze burgerinitiatieven worden over het algemeen gefaciliteerd door de eenheid Beheer en Onderhoud. Het gaat om een diverse verzameling initiatieven waar veel mensen bij betrokken zijn; van bewoners die al 15 jaargezamenlijk hun buurtplantsoen onderhouden en daarna koffiedrinken tot individuen die een bushokje schoonhouden of een urilift bedienen in een uitgaansgebied.
In 2015 hebben we een inventarisatie gemaakt van de lopende initiatieven. Door interviews met wijkbeheerders hebben we per stadsdeel een overzichtgemaakt, bestaand uit tabellen en categorieen gemaakt (schoon, groenonderhoud, aanleg, buurtpreventie, overig). Deze zijn vervolgens omgezet in een digitale kaart. Deze tabel en kaart zijn inmiddels instrument van de eenheid BenO om overzicht te houden van wat er speelt.
We kunnen constateren dat er al heel veel initiatieven zijn (meer dan 200) maar er blijkt ook nog redelijk wat willekeur te bestaan; er zijn geen duidelijke regels over wanneer een initiatief welkom is, hoe gefaciliteerd wordt en aan welke voorwaarden iets moet voldoen. Soms wordt er gewerkt met een beheersovereenkomst maar niet altijd.
In de evaluatie met de wijkbeheerders is een aantal ervaringen naast elkaar gezet en verbeterpunten genoteerd.

Plan is om door deze initiatieven in beeld te brengen te laten zien wat er allemaal al gebeurt en hoe leuk dat is.
Zo hopen we mensen te stimuleren om ook hun betrokkenheid te tonen en zelf met initiatieven te komen,
Het gaat in eerste instantie om het fysieke domein, maar het moge duidelijk zijn dat de sociale component van burgerinitiatieven uiteindelijk minstens zo belangrijk is.
We werken toe naar een digitale kaart waar mensen hun initiatief terug kunnen vinden. Deze maakt onderdeel uit van een website, waar, naast deze voorbeelden ook de set spelregels en foto’s en filmpjes van bewoners te vinden zijn.

Dit verhaal is het begin van een grotere beweging; werknaam “Apeldoorn Doet”.
Er zijn nog meer initiatieven op sociaal gebied, evenementen, acties georganiseerd via verenigen etc.
We bouwen een modulair systeem, onder een grote paraplu, waarbij de betrokkenheid, mensen die er toe doen en hun onderlinge ontmoetingen naar een hoger niveau worden getild.

Op deze manier nodigen we inwoners en bedrijven uit om hun betrokkenheid te laten zien. Vanuit de gemeente pakken wij vooral de rol van faciliteerder en verbinder. Via de regisseurs Openbare ruimte, wijkbeheerders en de digitale platforms worden ontmoetingen gemaakt en verbindingen gelegd, wat natuurlijk leidt tot nog grotere energie. Uit een aantal lopende voorbeelden blijkt nu al dat wij, van de gemeente, dan makkelijk een stapje zijwaarts kunnen maken en vanaf de zijlijn meekijken.
Het is niet zo ingewikkeld:
stimuleren door te laten zien hoe leuk het kan zijn.

Vernieuwend

Participatie is van alle dag en er dus altijd al geweest. Ook wordt al langer de burger opgezocht om te participeren in overheidstaken of taken die op het snijvlak liggen tussen particulier en overheid. Deze aanpak keert het proces om. Door initiatieven “binnen te laten komen” en via de participatiekaart zichtbaar te maken kan de gemeente bepalen waar en hoe zij wil en kan participeren (overheidsmparticipatie). Soms door een stapje opzij te doen (loslaten). Het vernieuwende is dat wij met gebruikmaking van de digitale mogelijkheden verbindingen kunnen leggen of mensen zelf verbindingen laten leggen. Door dit te koppelen aan wijkvitaliteitsplannen (hier komt ‘alles’op te staan) kan nog meer meerwaarde ontstaan.

Impact

Er is een breed bereikbaar duurzaam platform met honderden initiatieven die zich langzamerhand uitbreiden van het fysieke naar het sociale domein. De zichtbaarheid, herkenbaarheid en waardering voor initiatieven is groter waardoor de sociale cohesie in een wijk toeneemt. Besluitvormingsprocessen lopen soepeler omdat men meer van elkaar weet en de rollen beter kent.

Overdraagbaar

De kaart en de dingen die daar voor nodig zijn, zijn niet uniek voor Apeldoorn en kunnen “copy, paste” overgezet worden naar elke willekeurige gemeente en daar gevuld worden met eigen initiatieven. De bijbehorende set aan spelregels die wordt opgesteld kan stof tot discussie zijn en de uitkomst zal per gemeente verschillen

Contact

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *