Havenlab Heemstede

Thema(s):
Gemeenteraad & zeggenschap

Waarom levert jouw experiment een bijdrage aan dit thema?

Heemstede heeft een haven die ontwikkeld mag worden. De gemeenteraad heeft het inrichtingsplan voor de haven in handen gelegd van inwoners. Dit noemen wij het Havenlab. Doel is om te komen tot een gedragen inrichtingsplan dat concreet en uitvoerbaar is. Een raadswerkgroep, waarin alle fracties vertegenwoordigd zijn, fungeert als gedelegeerd opdrachtgever vanuit de raad en is indersteuner en procesbegeleider. De raad heeft in een intentieverklaring bij aanvang vastgelegd dat het resultaat zal worden getoetst op het goede verloop van het proces. Er zijn verder vooraf geen kaders meegegeven. Het is een leerproces in het delen van zeggenschap.

1. Concreet experiment

Experiment Havenlab Heemstede: De start lag bij een bijeenkomts in de haven waar 150 mensen uit Heemstede hun ideeën onderling bespraken voor de inrichting van de haven. Uit deze groep hebben zich 14 mensen gemeld die het inrichtingsplan maken. Start in augustus 2015. Huidige stand van zaken: haalbaarheodsscan gereed, start naar Definitief Ontwerp (verwachting eind oktober 2016) https://www.heemstede.nl/haven

2. Lokaal karakter

Heemstede

3. Vernieuwing van lokale democratie

We hebben vooraf met elkaar afgesproken dat dit een leerproces is. Spelregels voor de samenwerking en de randvoorwaarden maken we gezamenlijk: zo licht als mogelijk. De raad is in directe samenwerking met initiatiefnemers; College heeft op dit moment geen rol. De raad houdt voor zichzelf een logboek bij met leerpunten. Lessen worden zo nodig later verankerd in de werkwijze van de gemeente. (Waarbij voorkeur is voor een toolkit boven een nota).

4. Duurzame impact

De raad houdt voor zichzelf een logboek bij met leerpunten. Lessen worden zo nodig later verankerd in de werkwijze van de gemeente. (Waarbij voorkeur is voor een toolkit boven een nota). Dit experiment past voor de raad binnen traject van actualisering van de communicatie- en participatienota. De werkgroep koos liever voor een leer-experiment, dan voor een nieuwe nota. De herinrichting van de haven viel toevallig samen en is als experiment gekozen.

Overigens is gelijktijdig een leergang overheidsparticipatie gaande voor een medewerkers van de gemeente Heemstede (samen met Bloemendaal) in een train-de- trainersconcept. Zo leren gelijktijdig steeds meer collega’s te werken op een manier die past bij de veranderende samenleving. het experiment havenlab is daardoor goed ingebed in een organisatie die zich ervan bewust is dat soms ander gedrag wordt gevraagd (al zijn we nog lerend en weten we niet precies wat).

5. Grootste uitdaging

We komen aan het punt dat een ontwerp de besluitvorming in moet: naar buiten voor draagvlak en ook naar de raad voor traject van besluitvorming. Wat is daarvoor de beste route? Hoe houden we iedereen aangehaakt, inclusief het College? Wie is op welk moment eigenaar van het inrichtingsplan? Wie brengt het voorstel bijvoorbeeld naar de raad? Hoe gaan we straks om met bezwaarmakers en insprekers bij de raadscommissie?

6. Ondersteuningsvraag

We zoeken advies van ervaringsdeskundigen om een initiatief van inwoners goed door het besluitvormingsproces van de gemeente(raad) te loodsen.

 

 

Welke partijen van binnen de gemeente zijn betrokken bij het experiment?

Raadswerkgroep (6 raadsleden) en griffier, College Ruimtelijk Beleid (ondersteunt Havenlab) en al die anderen die hun normale werk moeten loslaten.

Welke partijen van buiten de gemeente zijn betrokken bij het experiment?

Havenlab (14 leden)

 

Contact

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *