Reisverslag City4U

Experimenteren in Rijswijk

City4U is in maart van start gegaan met het eerste experiment in Rijswijk. Ze zetten daarbij hun digitaal burger participatie platform in om zwerfvuil in de stad tegen te gaan. Het platform is gemaakt, zodat burgers op een eenvoudige manier betrokken kunnen zijn bij het beleid in hun gemeente. De zichtbare Burger Interactiepunten (BIP’s) in de openbare ruimte nodigen burgers uit direct te reageren op de locatie waar je tegen het probleem aanloopt, in dit geval zwerfafval. Input leveren als burger wordt zo makkelijker. De gemeente Rijswijk heeft de actie gepromoot via Twitter, Facebook en de website en daarnaast heeft City4U gericht campagne gevoerd op o.a. Facebook en Instagram om de Rijswijkers attent te maken op de actie.

burger-interactiepunt

 

Eerste Resultaten

Twee dagen na de start van de pilot deelt Reinier Morra met ons het eerste resultaat. Er zijn al 100 volledige enquêtes ingevuld, daarnaast zijn er ook nog een aantal mensen die alleen de beoordeling “Is het hier schoon?”, het eerste deel van de enquête hebben ingevuld.Het idee om op de plaats zelf feedback van bewoners te vragen lijkt te werken: ruim 20% van de reacties zijn spontaan van de mensen zelf. De overige respons is behaald door enquêteren met promotieteams, waarbij Reinier opmerkt dat mensen makkelijk meewerken met de enquête omdat ze de poster gezien hebben en het voor de gemeente en daarmee voor hun zelf is. De verdeling van de leeftijdscategorieën van de respondenten is een goede afspiegeling van de leeftijdsopbouw van de Rijswijkse bevolking.

Van de spontane respons komt 30% uit de laatste week gestimuleerd doordat mensen automatisch na inlog op gratis WiFi in de winkelcentra en het bedrijventerrein op de enquête uitkwamen & extra oproepen gedaan zijn via Facebook en Instagram advertentiecampagne om nog snel te reageren. Dit heeft ook geleid tot een hogere deelname van 18 tot en met 35-jarigen (welke ca. 18% van de Rijswijkers vormen): over de gehele periode kwamen 23% en in de laatste week 33% van de respondenten uit deze leeftijdscategorie, ook de groep van 36 t/m 45 jaar was sterker vertegenwoordigd. De inzet van de gratis WiFi-netwerken van de gemeente en social-media in combinatie met offline zichtbaarheid van de BIPs en daarmee herkenbaarheid van de campagne, biedt dus kansen voor gemeentes om input te krijgen van de leeftijdscategorieën die ondervertegenwoordigd zijn op inspraakavonden.

 Ook ondernemers zijn aangenaam verrast als je de winkel inloopt en vraagt naar hun mening en ideeën. Het blijkt dat meer dan 93% van de deelnemende bewoners een schone buitenruimte belangrijk tot heel belangrijk vinden, slechts 1% vindt het onbelangrijk. Mensen die uit zichzelf reageren hebben vaak ook een verhaal en concreet idee. Eén voorbeeld is het voorstel om prullenbakken te plaatsen bij de vernieuwde tramhaltes aan de Herenstraat met nu nog tijdelijke balustrades.

Ondertussen is de reactietermijn voorbij en is Reinier Morra bezig met de rapportage. Hij is blij met de bijna 550 volledig ingevulde enquêtes en ruim 650 beoordelingen. Ca. 60% van de respondenten zijn Rijswijker, hij berekent dat er rond de 1,5% van de huishoudens in Rijswijk hebben meegedaan. Verder blijkt uit de enquête dat 89% van de deelnemers zijn eigen afval weggooit, 37% pakt weleens zwerfafval op en 3% zou het voortouw voor een schoonmaakactie willen nemen. 

Links

Zie onder voor de links naar een artikel over de lancering van City4U in Rijswijk en een link naar City4U, voor als u zelf wilt experimenteren met City4U in uw gemeente om uw burgers te betrekken bij uw projecten en beleid.

  • Persbericht Rijswijk
  • City4U website