Workshopaanbod

Flyer Workshopaanbod

Voor de vernieuwing van de lokale democratie hebben wij in samenwerking met Democratic Challenge een mooi leeraanbod ontwikkeld.

Burgerbegroting

In het land (en wereldwijd) wordt steeds vaker, en met succes, geëxperimenteerd met burgerbegrotingen. Deze training gaat in op de waarde van een Burgerbegroting als instrument van lokale democratische vernieuwing. Wat het is, hoe het er uit ziet, wat de winsten zijn, sprekende voorbeelden en wat er bij komt kijken om hiermee te starten in je eigen gemeente.

Werken met Pleinen

Deze training helpt ambtenaren om collectieve gesprekken te organiseren en begeleiden met verschillende partijen, zonder vooropgezette meningen of (beleids)standpunten, om maximaal draagvlak te creëren, partijen dichter bij elkaar te krijgen, en/of eigenaarschap te bewerkstelligen bij de partijen. Aan de hand van eigen praktijkcasussen ga je leren om een ‘Plein’ – ofwel een bijeenkomst met meer stakeholders / partijen – te begeleiden waarin het goede gesprek plaatsvindt.

Deep Democracy

Tijdens de training Deep Democracy staan dialoog en besluitvorming centraal. Hoe ontwerp en begeleid je een dialoog waarin ieder wordt gehoord, verschillen worden gewaardeerd en polarisatie productief wordt? De training biedt inzichten, gereedschappen en een manier van faciliteren waarmee je gemakkelijker een inclusieve dialoog voert en waarmee besluiten worden genomen die gedragen worden door alle deelnemers.

Sociocratie

Sociocratie versterkt democratie. Het is een organisatie- en besluitvormingsmethode met spelregels voor gelijkwaardigheid en besluitvorming op basis van het consentbeginsel. De training Sociocratie kan worden afgenomen als een studiedag of als een leergang. Tijdens de studiedag maak je kennis met de basisbeginselen van sociocratie als organisatiemethode en met de spelregels van consent besluitvorming. Tijdens de leergang leer en ervaar je hoe je besluitvormingsprocessen in projecten en wijken zo kunt organiseren dat er betere en meer gedragen besluiten genomen worden om te komen tot uitvoerbaar, passend en verrijkend beleid.

Leergang overheidsparticipatie en organisatieontwikkeling

In deze leergang laten we je in vier dagen kennismaken met de impact van overheidsparticipatie en werken in een netwerkwereld op de gemeentelijke organisatie. Na de leergang heb je een bredere kijk op overheidsparticipatie, weet je waar en wat er in jouw organisatie nodig is om vanuit dit bredere perspectief aan de slag te gaan, heb je kennis van een aantal praktisch toe te passen methodieken, kun je aanscherpen en heb je een heldere formulering van je eigen (organisatie)opgave en een eerste plan van aanpak.

Inclusieve wijkeconomie

Je gaat aan de slag met het concept van de all inclusive wijk, een integrale benadering om te werken aan een waardevolle economie, een inclusieve samenleving en een duurzame leefomgeving door: samenwerken, waardecreatie, eenheidsdenken en verbinden. Na deze workshop heb je inzicht in de integrale ontwikkelingsmogelijkheden van een wijk, basiskennis over de methodiek en aanpak van de all inclusive wijk om in die ontwikkeling en veerkracht positief te gaan sturen, en een concreet handelingsperspectie.

Praktijkondersteuning Overheidsparticipatie Omgevingswet

In deze workshop leer je om effectief te kantelen van verticale naar horizontale sturing op domeinen binnen de Omgevingswet. We gaan in op productieve participatie, nieuwe rollen en verhoudingen, klaarheid over wie wat wanneer doet.

Meervoudige democratie: naar een verschillige raad!

De lokale democratie wordt steeds meer een meervoudige democratie waarin vormen van maatschappelijke en representatieve democratie naast en met elkaar bestaan. De workshop gaat over werk- en denkwijzen voor de gemeenteraad in die meervoudige democratie. Hoe kun je op een andere manier kijken naar de rol van raad? Hoe kun je kijken naar (en omgaan met) democratische kwaliteit? En hoe kun je dat praktisch vormgeven?

Nieuwe economie en samenleving

Wat betekent de veranderende economie en samenleving voor mensen, wijken, gemeenten, organisaties, de samenleving? De focus gaat van grote macro- economische veranderingen naar hoe kun je daar nou zelf concreet mee aan de slag?

Meer informatie?

Voor meer informatie over de logistiek en organisatie van het aanbod van de Democratic Challenge Academie kunt u contact opnemen met:

VNG Academie
Postbus 30435
2500 GK Den Haag
tel: 070-3738492
e-mail: vngacademie@vng.nl
www.vngacademie.nl

De Democratic Challenge is een initiatief van het ministerie van BZK, uitgevoerd door de VNG.