Werken met Pleinen

Pleinen zijn zorgvuldig ontworpen bijeenkomsten waarin het goede gesprek plaatsvindt tussen die partijen, gemeente, regionale partners en burgers die gezamenlijk met een maatschappelijk of ruimtelijk vraagstuk aan de gang willen. Pleinen bieden een heldere structuur en bouwstenen om een bijeenkomst zo op te zetten dat een intensieve en inspirerende samenwerkingssfeer ontstaat. Een Plein werkt specifiek met de verschillen tussen mensen – in drijfveren, belangen en ambities – en is daarom een hele mooie vorm om te oefenen met nieuwe vormen van democratie. Pleinen kunnen goed worden ingezet voor vernieuwende vormen van burgerparticipatie, stads- of wijkgesprekken, bij het implementeren van de Omgevingswet, maar ook bij het losmaken van vastgelopen samenwerkingen.

Een Plein is een hands-on methode waarbij men op een gelijkwaardige manier samen werkt en denkt en tegelijk reflecteert op de manier waarop het gesprek wordt gevoerd. Op een Plein staat dus het goede gesprek, de dialoog, centraal: het samen zoeken naar betekenis van de verschillende kennis en ervaring en naar goede vormen van samenwerking. Het vraagstuk is steeds aanleiding en focus.

Pleinen zijn vernieuwend in die zin dat het de alle partijen zich gelijkelijk gehoord voelen en worden aangesproken, en ieder verantwoordelijkheid neemt voor het eigen aandeel. Ook de afspraken over het vervolg worden in gezamenlijkheid gemaakt wat maximale betrokkenheid oplevert.

Voor een uitgebreide beschrijving van de werking van Pleinen in de gemeente Utrecht: http://www.werkenmetlerenveranderen.nl/cases/werken-met-pleinen-2/ .

Een artikel over de inzet van Pleinen voor de Omgevingswet in de gemeente Den Haag: http://www.omgevingsweb.nl/nieuws/werkvorm-plein-past-verrassend-bij-implementatie-omgevingswet?utm_source=Mailing+Lijst&utm_medium=email&utm_campaign=Omgevingsweb+nieuwsbrief+23-12-2016

 

Inhoud

Programma

De training bestaat uit een Inspiratieworkshop om kennis te maken met het fenomeen Plein en het werven van de juiste deelnemers. (max. 20 deelnemers).

Daarna volgt een training van 6 dagdelen verspreid over enkele maanden zodat in de tussenliggende periodes het geleerde in de praktijk wordt geoefend en toegepast.

Optioneel kan de training worden opgevolgd door enkele masterclasses op het terrein van groepsdynamiek, inzet van deep democracy, etc.

 

Begeleiding

Nelleke Metselaar is procesbegeleider bij organisatievernieuwingen en gespecialiseerd in gedragsverandering en organisatieleren. De Pleinen zijn door haar ontwikkeld voor de gemeente Utrecht. Inmiddels begeleidt zij vanuit haar eigen praktijk gemeenten en andere organisaties die willen werken aan een cultuur van open communicatie en betere samenwerking met burgers of partners.

Duur
De training Werken met pleinen kent een inspiratieworkshop, gevolgd door 6 dagdelen training waarbij theorie en praktijk elkaar afwisselen.

Investering
De prijs van een training Werken met pleinen is op aanvraag.

Onze prijzen zijn standaard inclusief een digitale intake en evaluatie, voorbereiding en uitvoeringskosten en reiskosten van de trainer, maar exclusief accommodatie en cateringkosten.

De gemeente kan de verschuldigde btw terugvorderen via het btw-compensatiefonds.

Meer informatie?
Voor meer informatie over de organisatie en logistiek voor dit incompany aanbod kun je direct contact opnemen met:

VNG Academie
Postbus 30435
2500 GK Den Haag
tel: 070-3738498
E-mail: vngacademie@vng.nl

De Democratic Challenge is een initiatief van het ministerie van BZK, uitgevoerd door de VNG.

Team Democratic Challenge
Vereniging van Nederlandse Gemeenten
Postbus 30435
2500 GK Den Haag

E-mail: d-loket@vng.nl

We zijn ook te vinden op twitter!