Werken met Netwerken

Introductie en inhoud:

In de huidige tijd is het voor overheid,  bedrijfsleven, professionele instellingen, informele organisaties en inwoners steeds belangrijker om samen te werken. De verschillende partijen hebben niet meer alléén het geld en de kennis om hun maatschappelijke doelen te bereiken. De opgave is om met organisaties en individuen samen te werken om maatschappelijke doelen te bereiken. De uitdaging is om een netwerkomgeving te creëren, waarin de overheid niet meer de klassieke sturingsrol kan of wil oppakken om op resultaat te sturen, maar waarin met partners in de samenleving wordt gewerkt aan maatschappelijke doelen.  

Goed samenwerken blijkt in de praktijk soms best een zoektocht te zijn naar rollen, belangen, doelen en een passende houding.

In de training ‘werken met netwerken’ reiken we tools aan die je helpen een netwerk vorm te geven, op gang te helpen en te onderhouden. Deze tools helpen de netwerker om te herkennen wat er gebeurt in een netwerk en geven handvatten om effectief te kunnen acteren in bepaalde situaties.  

De tools zijn vooral gericht op het scherp krijgen van het initiatief en het stadium waarin het zich bevindt, op de samenstelling van het netwerk, op de interactie tussen leden van het netwerk en op de verschillende rollen en posities in een netwerk. Ook reiken we methoden aan voor monitoring en evaluatie om de voortgang in netwerken in beeld te brengen.  

Het ‘werken met netwerken’ is ontwikkeld door Wageningen UR en al vele malen in de praktijk toegepast. Tijdens de training zullen de tools gelijk op eigen casussen worden toegepast.

De training duurt twee dagen en is interessant voor iedereen die met andere partijen in een netwerkachtige vorm samenwerkt.

 

We geven deze training in gemengde groepen (gemeentemedewerkers en medewerkers van partners) of in company.

 

Programma

De training duurt twee dagen, met een tussenperiode van 2 of 3 weken. In die tussenliggende tijd ga je met een van de aangereikte tools aan de slag. De tweede dag start met het behandelen hiervan.

Na de training kun je deelnemen aan de werken-met-netwerken- LinkedIngroep. In deze groep delen we goede praktijkvoorbeelden van het toepassen van de tools. Bovendien word er af en toe een verdiepend symposium rondom werken met netwerken georganiseerd.

 

Resultaat en doelen:

Na het volgen van de training herken je de patronen, rollen en krachten in netwerken en ben je in staat om de opgedane kennis in te zetten om een netwerk op te zetten, te begeleiden, bij te sturen, vlot te trekken.

 

Trainers:

De training wordt gegeven door Nicoline Waanders en Rob Kah.

Nicoline en Rob zijn beide werkzaam bij de gemeente Assen en maken daarnaast ieder onderdeel uit van een netwerk van trainers/organisatieadviseurs/procesbegeleiders. Binnen de gemeente Assen houden ze zich bezig met veranderprocessen. Zo is Rob onder andere programmamanager sociaal domein. Hij is verantwoordelijk is voor de transformatie en geeft leiding aan de inkoopsamenwerking van vijf gemeenten op het gebied van Wmo en jeugdhulp. Nicoline is verantwoordelijk voor het programma Overheidsparticipatie, hiermee wordt invulling gegeven aan een deel van de organisatieontwikkeling van de gemeente Assen. Daarnaast is zij beleidsregisseur voor welzijn en gebiedsgericht werken.

 

Informatie:

Deze tweedaagse training is in company en kan worden geboekt via de VNG Academie.

 

De kosten voor deze training bedragen € 5000.

 

Dit is inclusief:

  • Twee trainingsdagen onder begeleiding van twee ervaren en inspirerende trainers.
  • Behandeling van je eigen casus/vraagstuk vanuit verschillende perspectieven.
  • Deelname aan de genoemde LinkedIn-groep.

 

Dit is exclusief:

  • 21% btw. De gemeente kan de btw terugvorderen via het btw-compensatiefonds.
  • Reiskosten trainers a € 0,19/km.
  • Materiaalkosten a € 20/deelnemer.
  • Locatiekosten zoals koffie, thee, lunch. Dit wordt geregeld door de organiserende gemeente.
  • Een eventuele voorovernachting van de trainers, in overleg en afhankelijk van de reisafstand.

 

Minimum aantal deelnemers per groep: 8, maximum aantal deelnemers: 16.

 

De Democratic Challenge is een initiatief van het ministerie van BZK, uitgevoerd door de VNG.

Team Democratic Challenge
Vereniging van Nederlandse Gemeenten
Postbus 30435
2500 GK Den Haag

E-mail: d-loket@vng.nl

We zijn ook te vinden op twitter!