VNG raadgevers Lokale Democratische Vernieuwing

Op de site van de Vereniging Nederlandse Gemeenten staan twee raadgevers van de Democratic Challenge. Deze gaan over hoe burgers daadwerkelijk zeggenschap kunnen krijgen over hun leefomgeving. En hoe de raad kan sturen en controleren wat er gebeurt in alle (regionale) samenwerkingsverbanden.

Raadgever lokaal democratisch akkoord: De meeste mensen (>60%) willen lokaal meer invloed en zeggenschap. Maar er is niet veel vertrouwen in bestaande instrumenten als inspraakavonden, petities of actiegroepen. Gemeenten zijn op zoek naar methoden en instrumenten die beter aansluiten bij inwoners, naar vitalisering van de lokale democratie. In deze Raadgever leest u meer over deze vitalisering. En over uw rol als raadslid

Raadgever een vitale lokale democratie: Vrijwel alle gemeenten werken aan de vitalisering van de lokale democratie. Het Lokaal Democratisch Akkoord is daarbij een hulpmiddel. De aanpak is gebaseerd op de lessen van drie jaar experimenteren met lokale democratie in het kader van de Democratic Challenge.

De Democratic Challenge is een initiatief van het ministerie van BZK, uitgevoerd door de VNG.

Team Democratic Challenge
Vereniging van Nederlandse Gemeenten
Postbus 30435
2500 GK Den Haag

E-mail: d-loket@vng.nl

We zijn ook te vinden op twitter!