Stap 2: Verdieping

De Democratic Challenge heeft thematisch geleerd in leerkringen aan de hand van experimenten uit de praktijk. De lessen van deze leerkringen zijn opgenomen in een aantal thematische publicaties. Deze publicaties kunnen je helpen om uit te vinden welke instrumenten voor jouw gemeente wel of juist niet werken. Wil je in jouw gemeente bijvoorbeeld een burgerbegroting organiseren? En zo ja, hoe ziet dat er dan uit? Of waarom is het loten van bewoners juist wél of juist geen goed instrument om toe te passen?

De publicaties bieden je verdieping om na te denken over vernieuwing van de lokale democratie. Alle publicaties raken namelijk één of meerdere van de democratische waarden: inclusie, (gedeelde) zeggenschap, deliberatie, transparantie, checks&balances en democratische vaardigheden. Het helpt om af te wegen welke instrumenten passen binnen jouw gemeentelijke praktijk en welke democratische waarden daarbij geraakt worden.

De themapublicaties

Burgerbegroting
Loting
Dorps- en wijkdemocratie
Burgeraudits
Handreiking burgeraudits
Democratisch initiatief
Burgerjournalistiek
Omgevingswet

De Democratic Challenge is een initiatief van het ministerie van BZK, uitgevoerd door de VNG.

Team Democratic Challenge
Vereniging van Nederlandse Gemeenten
Postbus 30435
2500 GK Den Haag

E-mail: d-loket@vng.nl

We zijn ook te vinden op twitter!