Stap 2: Verdieping: Welke vormen van vernieuwing zijn er?

Welke vormen/instrumenten heb je?
– A: Hoe betrek je inwoners bij de de lokale controle en verantwoording? Hoe maak je inwoners onderdeel van de checks & balances van je lokale democratie? Bekijk de handreiking Burgeraudits!
– B: Waarom loting? Wat wil je met loting bereiken? Hoe ga je dat organiseren? Raadpleeg de toolkit loting, opgesteld aan de hand van lokale praktijkvoorbeelden.
– C: Democratie buiten het gemeentehuis: hoe ziet dat eruit? Democratische processen bestaan niet allleen in de raad, maar ook op straat. Bekijk het magazine Dorps- en Wijkdemocratie.
– D: Inspraak organiseren over de begroting? Bekijk de handreiking over de eerste burgerbegrotingen.
– E: Hoe stel je initiatieven van bewoners centraal? Eerste Hulp bij Overheidsparticipatie!
– F: Overheidsparticipatie & Omgevingswet. (Binnenkort beschikbaar via www.democraticchallenge.nl)

De Democratic Challenge is een initiatief van het ministerie van BZK, uitgevoerd door de VNG.