Sociocratie met consent

Hoe voorkom je dat eenzijdig belang zoals gemeentelijke processen, budgetten of lokale machthebbers op voorhand bepalend zijn in besluitvorming? Hoe versterk je de verbinding tussen politiek en beleid en de belevingswereld van inwoners? Hoe maak je spanning hanteerbaar die ontstaat als verschillen op tafel komen? Verschillen in belang en specifieke behoeften, ervaringen, expertise en dromen; bij inrichting van de buitenruimte, voorzieningen voor vluchtelingen, zorg voor hen die het niet helemaal zelf redden en grote investeringen. En hoe bewaak je de balans tussen het politiek primaat als hoeder van het algemeen belang en de behoefte aan zelfbeschikking en maatwerk van inwoners en ondernemers?

 

Inhoud

Sociocratie versterkt Democratie. Het is een organisatie- en besluitvormings-methode met spelregels voor gelijkwaardigheid en besluitvorming op basis van het consentbeginsel – geen bezwaar beginsel. Door alle betrokken in de besluitvorming over beleid* ruimte te geven voor hun verschillende – ongelijke – rollen, taken en belangen, voelen zij zich meer gelijkwaardig aan elkaar. Ieder belang telt mee en betrokkenen voelen zich zowel gehoord als uitgenodigd om te luisteren. Consent geeft meer ruimte voor het echte gesprek, ook als er spanningen en grote verschillen zijn. Je maakt afspraken waaraan iedereen zich wil en kán houden.

Met de methodiek van sociocratie verkennen we de mogelijkheid om een meer verfijnde democratie te ontwerpen als volwaardig alternatief voor de partijpolitieke democratie gebaseerd op meerderheidsbesluitvorming. Voor een thema, buurt/ wijk, hele gemeente en/of ambtelijke organisatie geven we het besluitvormingsproces in praktijk vorm op basis van de beginselen uit de sociocratie.

Kernbegrippen uit de sociocratie zijn:

  • betrokkenheid en draagvlak;
  • samenhang tussen beleid* en uitvoering;
  • tussen organisatiesystemen en belevingswereld;
  • zelfsturing en resultaatverantwoordelijke eenheden;
  • helderheid over verantwoordelijkheden en rollen;
  • verantwoordelijkheid kunnen geven en némen

* De gehanteerde definitie van beleid: alle beslissingen of afspraken die meerdere mensen aan gaan en voor langere tijd gelden, richtinggevend en kader stellend.

 

Studiedag Sociocratie

Duur: 1 dag
De methodiek van Sociocratie kan in twee verschillende vormen worden afgenomen: een studiedag of een leergang van meerdere dagdelen. Hier staat de studiedag beschreven.

Doel
In deze studiedag maak je kennis met de basisbeginselen van sociocratie als organisatie methode en met de spelregels van consent besluitvorming. Je krijgt zicht op de elementen die je in je eigen opdrachten kunt toepassen.

Doelgroep
De studiedag Sociocratie is voor allen die tijdelijk dan wel langdurig, thematisch en of wijkgericht, (beleids) processen en maatschappelijke projecten begeleiden, aansturen en initiëren.

En zeker voor hen die samenspraak organiseren, vergaderingen leiden en raadvergaderingen voorbereiden. Voor gemeenteraadsleden, adviseurs, projectleiders en bestuurders.

Minimaal aantal deelnemers is 5 personen en maximaal 8 personen.

Programma
De dag bestaat uit een theoretisch deel en je ervaart de gespreksregels van consentbesluitvorming door het samen te doen.

 

Duur
De methodiek van Sociocratie kan in twee verschillende vormen worden afgenomen: een studiedag of een leergang van meerdere dagdelen.

Investering
De prijs van de studiedag en/of de leergang is op aanvraag.

Onze prijzen zijn standaard inclusief een digitale intake en evaluatie, voorbereiding en uitvoeringskosten en reiskosten van de trainer, maar exclusief accommodatie en cateringkosten.

De gemeente kan de verschuldigde btw terugvorderen via het btw-compensatiefonds.

Meer informatie?
Voor meer informatie over de organisatie en logistiek voor dit incompany aanbod kun je direct contact opnemen met:

VNG Academie
Postbus 30435
2500 GK Den Haag

 

De Democratic Challenge is een initiatief van het ministerie van BZK, uitgevoerd door de VNG.

Team Democratic Challenge
Vereniging van Nederlandse Gemeenten
Postbus 30435
2500 GK Den Haag

E-mail: d-loket@vng.nl

We zijn ook te vinden op twitter!