Rapport: Op weg naar meervoudige democratie

“De ontwikkeling naar meervoudige democratie gaat niet vanzelf, het is een proces van experimenteren,oefenen, van elkaar leren, uitwisselen, evalueren en kennis ontwikkelen.”

Recent is het rapport Op weg naar een meervoudige democratie, een oproep van de commissie
Toekomstgericht lokaal bestuur o.l.v. Wim van de Donk uitgebracht. In dit rapport komt naar voren
dat experimenteren, leren, maatwerk en verscheidenheid in innovatie nodig zijn om de verbinding
te leggen tussen representatieve democratie en innovatieve vormen van democratie. Dit rapport
bevestigt voor de Democratic Challenge dat experimenteren vernieuwing in de democratie zou
kunnen voortbrengen!

Lees hier het rapport