Publicaties per thema

Aan de hand van onze experimenten hebben we geleerd: geleerd wat goed gaat en wat er beter kan. Deze opgedane kennis publiceren we in onze verschillende publicaties. Klik op het thema waarover je meer wilt weten en bekijk de publicaties over dat thema!

Dorps- en wijkdemocratie
Gemeenteraad & zeggenschap
E-democratie
Democratische vaardigheden
Burgerbegroting
Wijkboekhouding
Checks & balances
Burgerjournalistiek
Loting & vertegenwoordiging
Democratische waarde van initiatief
Veranderprocessen & overheidsparticipatie
Omgevingswet
Regionale democratie
Overige publicaties

De Democratic Challenge is een initiatief van het ministerie van BZK, uitgevoerd door de VNG.

Team Democratic Challenge
Vereniging van Nederlandse Gemeenten
Postbus 30435
2500 GK Den Haag

E-mail: d-loket@vng.nl

We zijn ook te vinden op twitter!