Publicatie pps en hybride Financiering met DC-experimenten

Eric Laken heeft recent zijn onderzoek naar publiek-private samenwerkingen en hybride Financiering afgerond. Er zijn veel voorbeelden van decentrale overheden die in publiek-private samenwerkingen participeren met de inzet van publiek en privaat geld. We hebben een aantal cases daarover nader uitgewerkt. Die zijn in onderstaande publicatie te lezen.

In dit onderzoek van Eric Laken staan een aantal van de Democratic Challenge Experimenten, zoals: EigenWijks, Het lukt ons! en WijkInvesteringsFonds Rotterdam

Link: 

Publicatie Eric Laken over publiek private samenwerkingen en hybride financieringRapportage Organisatorische randvoorwaarden voor succesvolle hy