17 november 2017
Dag van de Lokale Democratie
Woonindustrie in Nieuwegein

www.dagvandelokaledemocratie.nl

Dit congres is een initiatief van:
VNG & Democratic Challenge
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Beroepsverenigingen van Raadsleden, Burgemeesters,
Wethouders, Gemeentesecretarissen en Griffiers
A+O fonds Gemeenten

Programma

TERUGBLIK

Hier vind je de verslagen en/of presentaties van de verschillende bestuurderstafels, proeftuinen en ateliers terug.

De Grote Opening! Talkshow o.l.v. Ruben Maes
Bestuurdersontbijt
Marktplaats met DC-experimenten en thema's
Bestuurderstafel: Loting & stemmingdemocratie o.l.v. Frank Hendriks
Bestuurderstafel: VNG-agenda lokale democratie o.l.v. Koos Jansen
Bestuurderstafel: Burgerbegroting met wethouders uit Breda en Antwerpen
Bestuurderstafel: Herontwerp de Democratie o.l.v. Bert Blase
Bestuurderstafel: E-democratie o.l.v. Valerie Frissen
Bestuurderstafel: BZK-agenda democratie o.l.v. René Bagchus
De Democratie Draait Door
Proeftuin: Burgerjournalistiek
Proeftuin: Burgerbegroting
Proeftuin: Veranderprocessen & overheidsparticipatie
Proeftuin: Dorps- en wijkdemocratie
Proeftuin: E-democratie
Proeftuin: Loting & vertegenwoordiging
Proeftuin: Gemeenteraad & zeggenschap
Proeftuin: Checks & balances
Proeftuin: Democratische vaardigheden
Proeftuin: Democratische waarde van initiatief
Proeftuin: Omgevingswet
Proeftuin: Regionale democratie
Atelier: Wat voor democratie wil je zijn?
Atelier: KNMH Burgerplanvorming
Atelier: Radicale Democratievernieuwing
Atelier: DEMO
Krachttoer: Participatieparadox

 

 

De Democratic Challenge is een initiatief van het ministerie van BZK, uitgevoerd door de VNG.