Stap 3: Praktijkvoorbeelden

Hoe gaat lokale democratische vernieuwing in de praktijk? In de reeks mini-publicaties vind je diverse voorbeelden van voorbeelden lokale democratievernieuwing.

Samen leren en werken aan de stad
Breda Begroot
Z-Battle
Experimenteren met de raad
Gemeenschapskunst met KHOR II in Rimburg
Mooi, Mooier Middelland
Raad op pad
D'ran festival

De Democratic Challenge is een initiatief van het ministerie van BZK, uitgevoerd door de VNG.

Team Democratic Challenge
Vereniging van Nederlandse Gemeenten
Postbus 30435
2500 GK Den Haag

E-mail: d-loket@vng.nl

We zijn ook te vinden op twitter!