Oproep Werken aan een vitale lokale democratie!

De lokale democratie staat onder druk. Vitalisering is hard nodig. Wij, de deelnemers aan het ‘Overleg van Zeist’, roepen onze collega’s binnen alle gemeenten op om de komende jaren te investeren in de democratie in hun gemeenten. Om te beginnen met een goed gesprek over lokale democratie rondom de verkiezingen in maart.
Een oproep aan alle raadsleden, wethouders, burgemeesters, griffiers, gemeentesecretarissen, ambtenaren en anderen die na de verkiezingen van 21 maart 2018 samen invulling geven aan de lokale democratie.

Klik hier voor de volledige brief

Klik hier voor de flyer

De Democratic Challenge is een initiatief van het ministerie van BZK, uitgevoerd door de VNG.

Team Democratic Challenge
Vereniging van Nederlandse Gemeenten
Postbus 30435
2500 GK Den Haag

E-mail: d-loket@vng.nl

We zijn ook te vinden op twitter!