Meervoudige democratie

De lokale democratie wordt steeds meer een meervoudige democratie waarin vormen van maatschappelijke en representatieve democratie naast en met elkaar bestaan. Deze workshop gaat over werk- en denkwijzen voor de gemeenteraad in die meervoudige democratie.

Meervoudige democratie, hoe doe je dat als gemeenteraad? Hoe kun je op een andere manier kijken naar de rol van raad? Hoe kun je kijken naar (en omgaan met) democratische kwaliteit? En hoe kun je dat praktisch vormgeven? Door gebruik te maken van het Draaiboek van de verschillige raad!

Deze workshop is geschikt voor gemeenteraden, (aspirant) raadsleden, commissievoorzitters, leden van agendacommissies of presidium en/of voor burgerraadsleden. Maar ook voor griffiers en griffies. Ook bestuurders en ambtenaren die de gemeenteraad op een waardevolle manier willen leren betrekken bij hun werk in de gemeenschap kunnen profijt hebben van de workshop.

Is er voorkennis vereist?

Nee, maar praktijkervaring in het lokaal bestuur is wel een pre.

Na het volgen van deze workshop heb je:

  • Een bredere blik op de relatie tussen je werkwijze en de democratische kwaliteit;
  • Scherper voor ogen waarom en waar je als raad(slid) je werkwijze zou willen aanpassen;
  • Praktische inzichten en ideeën voor verbeteringen van de werkwijze van de raad en raadsleden.

Programma
Het Draaiboek kent een aantal ‘ingangen’. In een intake-gesprek bepalen we welke de meest geschikte zijn. Het programma wordt ingericht op basis van de intake en de beschikbare tijd.

Voor deze workshop kunnen verschillende vormen bieden. Het kan in de vorm van een actieve workshop van een dagdeel, maar bijvoorbeeld ook in de vorm van een lezing of een training van een dag.

De workshop is geschikt voor 5 tot 50 deelnemers.

Docenten
De workshop wordt gegeven door Marije van den Berg en Vincent van Stipdonk.

Vincent van Stipdonk is zelfstandig Raadgever, met als specialisme de interactie tussen inwoners en bestuur. Zo was hij bijvoorbeeld penvoerder van de kabinetsnota ‘De doe democratie’. Van 2014-2016 begeleidde hij het netwerk van Overheidsparticipatie-professionals (KING/BZK). In 2016-2017 begeleide hij met Marije voor de Democratic Challenge (VNG/BZK) een Community of Practice voor raadsleden die zeggenschap willen overdragen aan inwoners. Momenteel is hij voor de VNG leercoördinator Testlab Meervoudige Democratie.

Marije van den Berg is zelfstandig onderzoeker, adviseur en trainer voor bestuurders en ambtenaren, met als specialisme democratische kwaliteit, participatie en de rol van de gemeenteraad. Ze was een van de initiatiefnemers van 100×100, het landelijk burgeronderzoek naar de rol van raad in de netwerkdemocratie. In 2016-2017 begeleide ze met Vincent een Community of Practice voor raadsleden die zeggenschap willen overdragen aan inwoners. Op dit moment is ze een van de onderzoekers voor het Testlab Meervoudige Democratie (BZK/VNG) en werkt ze voor verschillende gemeenten, soms als onderzoeker en soms als trainer.

Informatie
Voor deze workshop kunnen verschillende vormen bieden. Het kan in de vorm van een actieve workshop van een dagdeel, maar bijvoorbeeld ook in de vorm van een lezing of een training van een dag

Investering
De prijs van een workshop Op naar verschillige raad is op aanvraag.

Onze prijzen zijn standaard inclusief een digitale intake en evaluatie, voorbereiding en uitvoeringskosten en reiskosten van de trainer, maar exclusief accommodatie en cateringkosten.

De gemeente kan de verschuldigde btw terugvorderen via het btw-compensatiefonds.

Meer informatie?
Voor meer informatie over de organisatie en logistiek voor dit incompany aanbod kun je direct contact opnemen met:

VNG Academie
Postbus 30435
2500 GK Den Haag
tel: 070-3738498
E-mail: vngacademie@vng.nl

De Democratic Challenge is een initiatief van het ministerie van BZK, uitgevoerd door de VNG.

Team Democratic Challenge
Vereniging van Nederlandse Gemeenten
Postbus 30435
2500 GK Den Haag

E-mail: d-loket@vng.nl

We zijn ook te vinden op twitter!