Woordenboek voor democratische initiatieven

 

Deze workshop leert hoe je kunt zien of ‘verstaan’ hoe democratisch een maatschappelijk initiatief eigenlijk is. Het is vaak lastig te bepalen wat het democratisch gehalte van initiatieven eigenlijk is. Worden er niet bevolkingsgroepen uitgesloten, of juist bevoorrecht. Is besluitvorming transparant, bestaat er breed draagvlak. Dat is niet altijd gemakkelijk te beoordelen, omdat initiatieven een andere taal spreken en niet expliciet met democratie bezig zijn.

Deze workshop laat zien hoe je achter de democratische waarde van maatschappelijk initiatief komt en welke woorden daarbij worden gebruikt.

 

De workshop is bedoeld voor gemeenteambtenaren

Er is geen voorkennis vereist

 

Inhoud:

 

  • Introductie in hoe maatschappelijke initiatieven zich organiseren, functioneren en draagvlak genereren in hun omgeving. Met voorbeelden van verschillende aard (geslaagd en minder geslaagd)
  • praktische voorbeelden uit de eigen praktijk onder de loep. Wat weet je er nu van, hoe kom je achter meer informatie. Wat is de werkwijze? Hoe zou een ondemocratische werkwijze eruit kunnen zien? Hoe zou je een initiatief kunnen bijstaan in het vergroten van de ‘democratie’?
  • Welke taal past hierbij, welke woorden worden gebruitk voor democratische begrippen als inclusie en deliberatie?

 

Resultaat / doelen

  • Meer inzicht in hoe je kunt beoordelen of en hoe een maatschappelijk initiatief werkt volgens (eigen) democratische principes
  • Lijst van concrete vragen die kunnen dienen ter verduidelijking
  • Meer inzicht in de taal en begrippenkader die wordt gebruikt in maatschappelijk initiatief voor het borgen van democratische waarden

 

Programma:

Duur: max 2 uur

 

  • Plenair inhoudelijk kader
  • Aan de slag in teams met enkele praktische voorbeelden uit de eigen praktijk
  • Conclusies verwerken in een eigen woordenboek met vragenlijst

 

 

Trainers:

Rinske van Noortwijk GreenWish’

Ineke van Zanten GreenWish

 

Informatie:

Prijs van de workshop: op aanvraag

Hoeveel deelnemers (minimaal 12 / maximaal 20)

 

Boeken:

Wilt u deze workshop in uw gemeente? Dat kan! Stuur een e-mail naar: info@democraticchallenge.nl

 

De Democratic Challenge is een initiatief van het ministerie van BZK, uitgevoerd door de VNG.

Team Democratic Challenge
Vereniging van Nederlandse Gemeenten
Postbus 30435
2500 GK Den Haag

E-mail: d-loket@vng.nl

We zijn ook te vinden op twitter!