Loten: waarom, waartoe en hoe?

Introductie:

In deze workshop gaat het, mede aan de hand van de door ons ontwikkelde Toolkit Loting, over theoretische en praktische vragen die bij loting komen kijken.

  • Waar komt het idee van loting vandaan?
  • Wat zijn de (verwachte) voordelen van loting?
  • Waarom zou je (niet) voor loting kiezen?
  • Wat moet een experiment met loting opleveren?
  • Hoe organiseer je een experiment met loting?

De doelgroep van de workshop zijn inwoners, ambtenaren en politici die in hun gemeente met loting aan de slag willen gaan en daarvoor de eerste stappen hebben gezet. Specifieke voorkennis is niet vereist.

Inhoud en programma:

De workshop kent een mix van kennisoverdracht en zelf aan de slag gaan. We bespreken een aantal voorbeelden van experimenten met loting uit de recente Nederlandse en internationale praktijk. Vervolgens verkennen we aan de hand van een aantal dilemma’s de voorwaarden waaronder loting een geschikt instrument is, de (democratische) voordelen die aan loting zijn verbonden en de do’s en don’ts in de concrete uitvoering.

Na afloop van de workshop hebben de deelnemers:

  • inzicht in de motieven om voor loting te kiezen (en mogelijke alternatieven voor loting)
  • inzicht in de mogelijke opbrengsten van loting, bijv. aan welke democratische waarden loting kan bijdragen
  • handvatten voor de concrete organisatie van een experiment met loting

De workshop duurt 2 à 3 uur en wordt aangeboden in de ochtend of de middag.

 

Trainers:

Dr. Ank Michels is universitair docent aan het Departement Bestuurs- en Organisatiewetenschap (USBO) van de Universiteit Utrecht. Belangrijke thema’s in haar onderzoek zijn burgerparticipatie en de theorie en praktijk van de (lokale)democratie.

Dr. Harmen Binnema is universitair docent aan het Departement Bestuurs- en Organisatiewetenschap (USBO) van de Universiteit Utrecht. Belangrijke thema’s in zijn onderzoek zijn democratische vernieuwing, lokaal bestuur en decentralisatie.

Harmen Binnema en Ank Michels maakten in het kader van de Democratic Challenge een Toolkit Loting voor inwoners, ambtenaren en politici die in hun gemeente met loting aan de slag willen.

Informatie:

Alle workshops zijn in-company en kunnen worden geboekt via de Democratic Challnge. Meer informatie via: lisa@democraticchallenge.nl

Prijs van de workshop is op aanvraag.

Minimaal 8, maximaal 16 deelnemers.

De Democratic Challenge is een initiatief van het ministerie van BZK, uitgevoerd door de VNG.

Team Democratic Challenge
Vereniging van Nederlandse Gemeenten
Postbus 30435
2500 GK Den Haag

E-mail: d-loket@vng.nl

We zijn ook te vinden op twitter!